13.8. Примітки до річної фінансової звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

У примітках до фінансових звітів слід розкривати: . облікову політику підприємства; . інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових зві-

тах, але є обов’язковою за відповідними положеннями (стан-

дартами); . інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності,

потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Міністерство фінансів України затвердило типову форму фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (Наказ від 29.11.2000 р.№ 302)