TEMA 13. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ II ДАНИХ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

13.1.    Сугність і значення фінансової звітності.

13.2.    Вид, склад та форми фінансової звітності.

13.3.    Якісні характеристики та принципи підготовки фі-нансової звітності.

13.4.    Зміст та методика заповнення Балансу.

13.5.    Зміст та методика заповнення Звіту про фінансові результати.

13.6.    Зміст та методика заповнення Звіту про рух грошо-вих коштів.

13.7.    Зміст та методика заповнення Звіту про власний капітал.

13.8.    Примітки до річної фінансової звітності.