Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.5. Облік фінансових результатів : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

12.5. Облік фінансових результатів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів

Порядок визначення прибутку (збитку) за звітний період:

»          ZZ

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, по-слуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалі-зації продукції (товарів, робіт послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо

Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгеб-раїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного дохо-ду адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат

»                     

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визна-чається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяль-ності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків)

*          =

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між при-бутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від зви-чайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибу-тку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку

Схема 12.40. Порядок визначення прибутку (збитку) за звітний період

Призначення

дляоблГкуТ^агаль-

ф^ансоЙе^льтГта

ч™дшлІ™™д-звичайнихподій

3~

Суми у порядку за-

=™

хованого податку на

^рГуХГ

Суми в порядку 3X™POSB1B

Субрахунки:

791 «Результат операційної діяльності» - для визначення прибутку

(збитку) від операційної діяльності підприємства. За кредитом субра-

хунку відображається в порядку закри4 рахунків cyL доходів від

реалізації готової продукціі' товарів, робіт послуг та від іншої опера-

їійної діяльності (рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший опе-

раційний доход»), за дебетом - сума в порядку закрипя рахунків облі-

ку собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг,

адмініс^ативних витрат, витрат на збугГ інших операігійних витрат

(рахунки - 90 «Собіваргість реалізації», 92 «Адмініс^ативні витрати»,

93 «Витрати на збуї», 94 «Інші витрати операційної діяльності»);

792 «Результат фінансових операцій» - для визначення прибутку (зби-

тку) від фінансових операцій підприємства. За кредитом субрахунку

відображається списання суми в порядку закрипя рахунків обліку

доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів, за дебетом -

списання фінансових витрат з рахунків 95 «Фінансові витрати» та 96

«Втративідучастівкапіталі».

793 «Результат ішпої звичайної діяльності - для визначення прибутку

(збигку) від ішпої звичайної діяльності підприємства. За кредитом субра-

хунку відображається списання суми в порядку закригтя рахунків обліку

доходів від інвестиційної та іншої звичайної діяльносгі підприємства, за

дебетом - списання витрат з рахунка 97 «Ішпі вшрати»;

794 «Результат надзвичайних подій» - для визначення прибутку (збит-

ку) від надзвичайних подій. За кредитом субрахунку відображається

списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, за дебетом -

списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахун-

ку 99 «Надзвичайні витрати"

Схема 12.41. Призначення та побудова рахунку 79 «Фінансові результати»

Таблиця 12.12. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з облі-

            ку фінансових результатів