Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Права головного бухгалтера: : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Права головного бухгалтера:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

1.         У межах своєї компетенції підписувати і візувати документи.

2.         Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти його інтере-си у взаємовідносинах зі структурними підрозділами та іншими орга-нізаціями.

3.         Вносити на розгляд директора пропозиції щодо вдосконалення бух-галтерії.

4.         Вносити пропозиції щодо вдосконалення фінансово - господарсь-кої діяльності підприємства, зміни структури управління підприємст-вом при зміні матеріально відповідальних осіб

5.         Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні по-садових обов’язків та прав

Схема 1.11. Обов'язки та права головного бухгалтера

Завдання фінансової роботи:

-          забезпечення фінансовими ресурсами основної, фінансової та ін-вестиційної діяльності підприємства;

-          пошук резервів збільшення доходів, прибугків і рентабельності підприємства;

-          забезпечення виконання фінансових зобов’язань перед постача-льниками, підрядниками, банками, бюджетом та ін.;

-          фінансове забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства;

-          контроль за ефективним розподілом і цільовим використанням фінансових ресурсів

1

Напрями фінансової роботи на підприємстві:

-          фінансове планування і прогнозування з метою розробки опера-тивних, поточних, перспективних фінансових планів підприємст-ва; бізнес - планів реалізації окремих підприємницьких проектів;

-          аналіз і контроль фінансово - господарської діяльності підприєм-ства з метою визначення його фінансового стану, виявлення ре-зервів зниження витрат, збільшення доходів і прибутків;

-          оперативна фінансова робота з метою забезпечення погашення зобов’язань перед постачальниками, підрядниками, бюджетом, установами банків, персоналом підприємства та іншими креди-торами

Організаційна структура фінансової служби на підприємстві:

-          або фінансове управління;

-          або фінансовий відділ;

-          або фінансовий директор;

-          або головний бухгалтер

Схема 1.12. Завдання фінансової діяльності та напрями фінансовоїроботи