Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Відображено надходження до каси підприємства готівки у вигляді доходів, отриманих у результаті відшкодування збитків від надзвичайних подій   30        751

2.         Відображено нарахування на рахунки підприємс-тва в банках грошових коштів у вигляді доходів, отриманих у результаті відшкодування збитків від надзвичайнихподій           31        751

3.         Списано надзвичайні доходи у порядку закриття рахунка й визначення фінансового їезультату     75            794

Аналітичний облік за рахунками

70        «Дохід від реалізації» ведеться за видами (групами) проду-

кції, товарів, робіт, послуг, районами збугу та /або іншими

напрямами, визначеними підприємством;

71        «Інший операційний дохід» ведеться у розрізі субрахунків

за видами одержаних доходів;

72        «Дохід від участі в капіталі» ведеться урозрізі субрахун-

ків, за кожним об’єктом інвестування та іншими ознаками,

визнаними підприємством;

73        «Інші фінансові доходи» ведеться урозрізі субрахунків за

об’єктами інвестування;

74        «Інші доходи» ведеться у розрізі субрахунків за видами

доходів;

75        «Надзвичайні доходи» ведеться урозрізі субрахунків за

видами доходів

I

Регістри аналітичного обліку

1

 

Журнал 6 при

журнальній фо-

рмі обліку

(Додаток Ж)

Відомість 5-м

(розділ III) при

спрощеній формі

обліку

Книга К-39при книжково-

журнальній фо-рмі обліку

Схема 12.15. Побудова аналітичного обліку за рахунками

70 «Дохід від реалізації»,

71 «Інший операційний дохід», 72 «Дохід від участі в капіта-

лі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи», 75 «Над-

звичайні доходи» в бухгалтерії

Таблиця 12.6. Розкриття інформа»ії за рахунками класу «Доходи і фінансові результати у фінансовій звітност,            7

Код та назва рахунку, суб-   Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    рКядД-ка

70        Звітпрофінан-сові результати          лЗЙ5їїЙ№ЇЙ)  010

71 «Інший      ЙІКЗЇЕ           Інші операційні доходи        060

 

            вої звітності   Операційна оренда активів 440

 

           

            Реалізація інших оборотних ак-тивів          450

 

           

            Штрафи, пені, неустойки     470

 

           

            Утриманняоб’єктхвжитлово-

комунального і соціального при-

значення        480

 

           

            Ішпі операщйні доходи і вшрати     490

талі»    Звітпрофінан-сові результати          Дохід від участі в капіталі     110

 

            вої звітності   Доходихвшрахивхдучастхв капіталі за інвестищями в:   

 

           

            - асоційовані підприємства 500

 

           

            - дочірні підприємства         510

 

           

            -спільнудіяльність     520

73 «Іншіфі-нансові дохо-

ди»      ЙІКЗЇЕ           Інші фінансові доходи          120

 

            вої звітності   Дивіденди      530

 

           

            Проценти       540

 

           

            Фінансова оренда активів   550

 

           

            Інші фінансові доходи і витрати      560

74 «Інші до-ходи»     £Е£Е   Інші доходи    130

 

            вої звітності   Реалізація фінансових інвестицій    570

 

           

            Реалізація необоротних активів      580

 

           

            Реалізація майнових комплексів     590

 

           

            Неопераційна курсова різниця        600

 

           

            Безоплатно одержані активи          610

 

           

            Списання необоротних активів      620

 

           

            Інші доходи і витрати           630

75 ~*   Звітпрофінан-сові результати          Надзвичайні доходи 200

79 «Фінансові ре-

зультати»       Звітпрофінан-сові результати          Чистий прибуток      220

 

           

            Чистий збиток          225