Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій      Дебет      Кредит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій      Дебет      Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Відображено нарахування доходу від реалізації:              

            - фінансових інвестицій       377      741

2.         Відображено нарахування доходу від реалізації:              

            - необоротних активів         377      742

            - майнових комплексів        377      743

3.         Відображено надходження на рахунки підпри-ємства в банках грошових коштів у вигляді до-ходів від реалізації                   

            - фінансових інвестицій       31        741

            - необоротних активів         31        742

            - майнових комплексів        31        743

4.         Відображено отримання інших доходів від не-операційної курсової різниці, нарахованої за залишком інших довгострокових зобов’язань в іноземній валюті    55        744

5.         Визнано інших дохід при списання додаткового капіталу у разі нарахування амортизації на без-оплатно отримані необоротні активи           424      745

6.         Відображено суму дооцінки основних засобів, якщо результат усіх попередніх переоцінок (дооцінок та уцінок) дає суму всіх раніше про-ведених уцінок, більшу, ніж сума усіх раніше проведених дооцінок          10            746

7.         Відображено отримання іншого доходу від спи-сання довгострокової кредиторської заборгова-ності з фінансової оренди, після закінчення строку позовної давності  531      746

8.         Відображено суму податків і платежів, які були отримані у складі інших доходів        74        64

9.         Списано інші доходи на результати іншої зви-чайної діяльності           74        793

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи»

для відображення до-

ходів,яківиникли

внаслідок надзвичай-

них подій

 

За дебетом рахунку   За кредитом рахунку

Списання в поряд-

ку закриття на ра-

хунок79 «Фінан-

сові результати»        Визнана сума

відшкодування,

зокрема,відстра-

ховихоперацій,

втратвіднадзви-

чайних подій

Субрахунки:

751      «Відшкодування збитків від надзвичайних подій» - для відобра-

ження суми відшкодування втрат від звичайних подій, включаючи

відшкодування витрат на попередження втрат від звичайних подій;

752      «Інші надзвичайні доходи» - для відображення доходу від інших

подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій

Схема 12.14. Призначення та побудова рахунку 75 «Надзвичайні доходи»

Таблиця 12.5. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку надзвичайних доходів

Іебет ЕСредит|