Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Посадові обов’язки та права головного бухгалтера наводяться в посадовій інструкції відповідно до якої: : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Посадові обов’язки та права головного бухгалтера наводяться в посадовій інструкції відповідно до якої:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Головний бухгалтер належить до категорії керівників, прийма-ється на посаду і звільняється наказом директора підприємства.

2.         У підпорядкуванні головного бухгалтера перебувають праців-ники бухгалтерії підприємства та бухгалтери інших відділів

            І          

Посадові обов'язки головного бухгалтера крім зазначених законодав-

ством:

І.Визначати, формулювати, планувати, здійснювати і координувати

організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяль-

ності підприємства.

2.         Здійснювати контроль за дотриманням порядку оформлення пер-винних і бухгалтерських документів; за проведенням інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матфіальних цін-ностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухга-лтерського обліку та звітності.

3.         Здійснювати контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

4.         Уживати заходів щодо запобігання нестачам, незаконному витра-чанню коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушенням фінан-сового та господарського законодавства.

5.         Вести роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни, кошторисів адміністрати-вно - господарських та інших витрат, дотримання законності списан-ня з обліку дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат, стежи-ти за збереженням бухгалтерських документів, оформленням та зда-ванням їх згідно з установленим порядком до архіву

6.         Здійснювати економічний аналіз господарсько-фінансової діяльно-сті за даними бухгалтерського обліку та звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат

            t