Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тестові завдання : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Тестові завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         До складу поточнш зобов ’язань не включаються:

1.         Відстрочені податкові зобов’язання

2.         Кредиторська заборгованість за товари

3.         Розрахунки з учасниками

4.         Розрахунки з оплати праці

2.         Який клас плану рахунків використовують для обліку пото-

чних зобов’язань?

1.         6

2.         4

3.         5

4.         5,6

3.         Отримання і зарахування короткострокового кредиту на

поточний рахунок в банку підприємства - позичальника відо-

бражається в облік6 :

1.         Дт311Кт0

2.         Дт951Кт60

3.         Дт60 Кт311

4.         Дт60 Кт73

4.         Нарахування відсотків за користування кредитами банків

відображається в обліку:

1.         Дт951Кт685

2.         Дт951Кт684

3.         Дт951Кт73

4.         Дт685Кт951

5.         Нарахування податку на прибуток відображають в обліку:

1.         Дт661Кт641

2.         Дт981Кт64.1

3.         Дт 92,93 Кт 981

4.         Дт70Кт98.1

6.         Податковий кредит з ПДВ на товари одержані від постача-

льника відображають в обліку:

1.         Дт641Кт631

2.         Дт702Кт641

3.         Дт631Кт641

4.         Дт641Кт702

7.         Нарахування зарплати працівникам адміністративного апа-

рату відображають в обліку:

1.         Дт661Кт92

2.         Дт92Кт661

3.         Дт301Кт661

4.         Дт23Кт661

8.         Податкове зобов'язання щодо ПДВ при реалізації товарів

відображають в обліку:

1.         Дт702Кт641

2.         Дт641Кт702

3.         Дт641Кт701

4.         Дт282Кт641

9.         Дохід, отриманий працівником підприємства, оподаткову-

ється:

1.         Податком на дохід фізичних осіб

2.         Податком на прибугок

3.         ПДВ

4.         Єдиним податком

10.       Джерелом для нарахування дивідендів no привілейованих ак-

ціях є:

1.         Нерозподілений прибугок

2.         Нерозподілений прибугок та резервний капітал

3.         Резервний капітал

4.         Емісійний дохід

11.       Дивіденди, що сплачуються резидентами - юридичним осо-

бам:

1.         Обкладаються податком на прибугок

2.         Обкладаються податком на доходи

3.         Обкладаються податком на додану вартість

4.         Правильної відповіді не запропоновано

12.       Виплату дивідендів учасникам (засновникам) відображають

в обліку:

1.         Дт671Кт30

2.         Дт661Кт30

3.         Дт30 Кт671

4.         Дт661Кт671

13.       Поточні зобов'язання відображаються в балансі відповідно

до П(С)БО 11 «Зобов 'язання» за:

1.         Залишковою вартістю

2.         Чистою реалізаційною вартістю

3.         Сумою погашення

4.         Теперішньою вартістю