Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій      Дебет      Кредит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій      Дебет      Кредит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         ^=:птешя"" -1            

            - зайнятим у виробництві   23        471

            - пов’язаним з організацією виробництва та

допоміжного виробництва, а також з утримання машин і устаткування          91        471

            - адміністративно - управлінського персоналу     92        471

            - за виконані роботи, які пов’язані зі збутом про-дукції, товарів робіт, послуг підприємства 93        471

2.         Відображено використання забезпечення на ви-ішатувідпускнихпрацівникам           471      661

3.         Відображено нарахування внесків від забезпе-чення на виплат1 ^відпускних:                      

            - на загальнообов’язкове державне пенсійне стра-хування       471      651

            - на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від непрацездатності       471      652

            - на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від безробіття       471      653

            на загальнообов’язкове державне соціальне стра-хування від нещасного випадку на виробництві            471      656

4.         Відображено створення забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів про-даної продії, ремонту предметів прокату 23        473

5.         Відображено створення забезпечення гарантійних зобов’язань, пов’язаних зі збугом продуісції     93            473

6.         Відображено фо,мування забезпечення інших майбу^ніх виплат наприклад, премій та інших заохочувальних виплат працівникам, зайнятим у виробництві 23        474

7.         Відображено формування призового фонду під-приємствам, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей на території України 903      475

8.         Відображено створення резерву на виплату джек - поту не забезпеченого оплатою участі в лотереї підприємствами, які здійснюють діяльність з ви-пуску та проведенні лотерей на території України           903            476

Гебет

)ЄДИТ|

Зміст операцій

9.         Вхдображено використання грошових коитв з рахунків підприємства в банках на оплату витрат, покриття яких забезпечене раніше утвореними

Р~Р^^ 473      311

10.       покриття яких забезпечене раніше утвореними резервами, пов’язаних з виплатою гравцям при-зовогофонду  475      311

11.       Відображено використання грошових коштів з рахунків підприємства в банках на оплату витрат, покриття яких забезпечене раніше утвореними резервами, пов’язаних з виплатою гравцям джек -поту,незабезпеченого сплатою уч асті в лотереї  476      311

 

Журнал 7, відо-мість 7.3. при

журнальній фор-

мі обліку

(Додаток И)

 

Схема 11.49. Побудова аналітичного обліку за рахунком 47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів» в бухгалтерії

Таблиця 11.11. Розкриття інформації за рахунком 47 «Забезпе-чення майбугніх витрат і платежів» у фінансовій звітності

 

Код та назва

рахунку, субрахунку  Форма фінансової звітності

 

            Назва фо-рми            Назва рядка    Код рядка

47 «Забезпе-

чення майбу-

тніх витрат і

платежів»       Баланс            Забезпечення виплат персоналу    400

 

           

            Інші забезпечення     410

 

           

            Рядки, що виписуються:     

 

           

            - призовий фонд, що підлягає сплаті переможцям лотереї         417

 

           

            - резерв на виплату джек - поту,

не забезпеченого сплатою участі

в лотереї         418

 

            Примітки до річної фі-нансової звітності   Забезпечення на виплату відпус-ток працівникам          710

 

           

            Забезпечення наступних витрат

на додаткове пенсійне забезпе-

чення  720

 

           

            Забезпечення наступних витрат

на виконання гарантійних зо-

бов'язань        730

 

           

            Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію    740

 

           

            Забезпечення наступних витрат

на виконання зобов'язань за об-

тяжними контрактами         750