Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
11.4. Облік забезпечень : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

11.4. Облік забезпечень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

Загрузка...

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресур-сів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства

 

Забезпечення створюються для відшкодування наступних (майбугніх)

операційних витрат на:

. виплатувідпустокпрацівникам;

. додатковепенсійнезабезпечення;

. виконання гарантійних зобов'язань;

. реструктуризацію;

. виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо;

. створення призового фонду (резерву виплат);

. створення резерву на виплату джек-поту не абезпеченого сплатою

участіулотері

. матеріальнезаохочення     

Суми створених забезпечень визнають-сявитратами

Сума забезпечення визначається за обшковою оцшкою ресурсхв (за вира-

зань визнаються у сумі їх теперішньої вартості

Забезпечення використову-лГетД,ЛхЯв,ВіДГЛДлТ™

Залишок забезпечення пе-реглядається на кожну дату

відсутності ймовірності вибуття активів для пога-шення майбутніх зобов'я-зань сума такого забезпе-чення підлягає сторнуван-ню

 

Схема 11.47. Умови визнання та оцінка забезпечень

 

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками»

            т                      '          

дпяуї»гшіьненняінформ»ції витрат поточного періоду                 ^         

           

 

                        За дебетом рахунку   3;гдом

 

           

            в=™    х=       

471      «Забезпечення виішат відпусток» - для ведення обліку руху та зали-

шків коішів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпе-

чення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробіт-

ної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної пла-

нової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати

472      «Додаткове пенсійне забезпечення» -дляв'едення облікукоштівдля

реалізації програми пенсійного забезпечення;

473      «Забезпечення гарашійних зобов'язань» - для ведення обліку руху та

залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбушіх витрат на

W™apam„^^^

474»3абезпечення ішпих вшрат і платежів» - для ведення обліку забезпе-чення інших настушшх вшрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунка 47 "Забезпечення майбутніх вшрат і платежів», на-пршшад, на вшшати при звільненні, на вшшати премій та інших заохочу-вальних вшшат, якщо робош виконана працівниками в цьому періоді, дає

475sSSESSSSSSs.'

України, узагальнюють шформащю про призовий фонд - суму що підля-

гає виплаи переможцям лотфеї відповідно до оприлюднених умов ії випуску та проведення, зменшену на розмір джек-поту, не забезпеченого

476 «Резфв на виішату™™у неУзабшшченого сплатою участі у лотфеї» - підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та прове-

Схема 11.48. Призначення та побудова рахунку «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

Таблиця 11.10. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з облі-

ку забезпечень майбугніх витрат і платежів