Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст операцій      | Дебет ^Средит : Фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Зміст операцій      | Дебет ^Средит


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 

магниевый скраб beletage

1.         Відображено отримання довгострокових кредитів банків у національній валюті на поточний раху-нок            311      501

2.         Відображено нарахування відсотків за користу-вання кредитами банків         951      684

3.         Відображено отримання відстрочки за довгостро-ковим кредитом банку в національній валюті    501            503

4.         Відображено переведення довгострокового кре-диту банкувнаціональнійвалюті в поточну забо-ргованість при настанні строку погашення протя-гом дванадцяш місяців з дати балансу     501      611

5.         Відображено видачу векселя постачальникам та підрядникам в забезпечення за одержані послуги, виконані роботи та за іншими операціями            631      511

6.         Відображено нарахування відсотків за виданими довгостроковимивекселями           952      684

7.         Відображено використання грошових коштів з рахунка підприємства в банках на погашення до-вгострокового векселя         511      311

8.         Відображено надходження грошових на рахунки підприємства в банках від розміщення (р4ізації) облігацій,випущенихздисконтом:              

            -заномінальноювартістю     311      521

            - на суму дисконту    523      521

            Відображено нарахування відсотків за облігація-

ми       952      684

            Відображено амортизацію дисконту          952      523

9.         Відображено надходження грошових коштів на рахунки підприємства в банках від розміщення (реалізащі) оолігащи, випущених з премією                     

            - за номінальною вартістю  311      521

            -насумупремії            311      522

            Відображено нарахування відсотків за облігація-

ми       952      684

            Відображено амортизацію премії    522      733

10        Відображено використання грошових коштів з рахунків підприємства в банках на погашення довгострокових зобов’язань за облігаціями          521      311

Побудова аналітичного обліку за рахунками

50 «Довгострокові

позики»

ки) ок)емо та строками погашення кредиту

 

51 «Довгострокові векселі видані»

У розрш субрахункт,

за кожним векселем

 

52 «Довгострокові

зобов’язання за облі-

гаціями»

За видами облігацій та термінами їх пога-шення

 

53 «Довгострокові

зобов’язання з орен-

ди»

У розрізі субрахунків за кожним орендодав-цем та об’єктом орендованих необоротних активів

 

54 «Відстрочені по-датковізо-бов’язання»

За видами активів або зобов’язань, між оці-нками яких для відображення в балансі та цілей оподаткування виникла різниця

 

55 «Інші довгостро-кові зобов’язання»

За кожним кредитором та видами залуче-них коштів

Регістри аналітичного обліку

I

I

I

 

Журнал2при журнальній

форміобліку (ДодатокВ)

Відомість 3-м

при спрощеній

форміобліку

Книга № К-39 при книж-

ково-журнальній формі

обліку

Схема 11.15. Побудова аналітичного обліку за рахунками класу 5 «Довгострокові зобов’язання» в бухгалтерії

Таблиця 11.12. Розкриття інформації за рахунками класу 5 «Довгострокові зобов’язання» у фінансовій звітності

Код та назва ра-хунку, субрахунку Форма фінансової звітності

 

            Назва форми  Назва рядка    Код рядка

50 «Довгострокові позики» Баланс            Довгострокові кредити банків        440

 

            Звіт про рух

грошових ко-

штів     Інші довгострокові фі-нансові зобов’язання          450

 

           

            Одержані позики      320

 

           

            Погашення позик      340

51 «Довгострокові векселі видані» Баланс            Інші довгострокові фі-нансові зобов’язання          450

52 «Довгострокові

зобов’язання за

облігаціями»  Баланс            Інші довгострокові фі-нансові зобов’язання          450

 

            Звіт про рух

грошових ко-

штів     Одержані позики      320

 

           

            Погашення позик      340

53 «Довгострокові зобов’язання з оре-

нди»    Баланс            Інші довгострокові 30-бов’язання  470

54 «Відстрочені податкові зо-бов’язання» Баланс            Відстрочені податкові зобов’язання           460

55 «Інші довго-строкові 30-бов’язання»    Баланс            Інші довгострокові 30-бов’язання  470

 

            Звіт про рух

грошових ко-

штів     Одержані позики      320

 

           

            Погашення позик      340