Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.8.1. Облік товарів за цінами придбання : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.8.1. Облік товарів за цінами придбання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

Облік товарів за цінами придбання ґрунтується на тому, що товари оприбуткову-ються й обліковуються на рахунках бухгалтерського обліку в цінах придбання.

Приклад 5.5. У звітному періоді підприємство придбало товар на суму 1800 грн (у тому числі ПДВ — 300 грн) і реалізувало товарів покупцям на суму 900 грн (у тому числі ПДВ — 150 грн). Облікова вартість реалізованого товару становила 600 грн.

В обліку підприємства при цьому будуть здійснені записи (табл. 5.14).

Таблиця 5.14

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Первинний документ           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет                       Кредит 

 

1. Оприбутковано то-вари  Прибуткова наклад-на         281 «Товари на складі»        63 «Розрахунки з постачальниками й підрядниками»           1500

2. Відображено суму ПДВ    Прибуткова наклад-на         644 «Податковий кредит»    63 «Розрахунки з постачальниками й підрядниками»           300

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 5.14

3. Відображено подат-ковий кредит з ПДВ          Податкова накладна 641 «Розрахунки за податками»      644 «Податковий кредит»           300

4. Сплачено рахунок постачальника          Рахунок-фактура, Платіжне доручення      63 «Розрахунки з постачальниками й підрядниками»           31 «Рахунки в бан-ку»          1800

5. Відвантажено товар         Видаткова накладна 36 «Розрахунки з покупцями  й   за-мовниками» 702 «Дохід від реа-лізації товарів»          900

6. Відображено суму ПДВ    Податкова накладна 702 «Дохід від реа-лізації товарів»  643 «Податкові зо-бов’язання»   150

7. Нараховано подат-кові   зобов’язання   з ПДВ             643 «Податкові зо-бов’язання»       641 «Розрахунки за податками»    150

8.  Списано  облікову вартість товарів       Видаткова накладна 902 «Собівартість реалізованих    то-варів»            281 «Товари на складі»        600

9. Надійшла оплата за товар            Платіжне доручення 31 «Рахунки в бан-ках»        36 «Розрахунки з покупцями й за-мовниками»          900

10.   Відображено   за-криття   рахунків   по закінченню    звітного періоду     Бухгалтерська     до-відка     702 «Дохід від реа-лізації товарів» 791 «Результат ос-новної діяльності»     791 «Результат ос-новної діяльності» 902 «Собівартість реалізованих товарів»          750 600