Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.6.2. Відпуск запасів у виробництво : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.6.2. Відпуск запасів у виробництво


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

Вартість відпущених у виробництво запасів включається до витрат звітного пері-оду. Для узагальнення інформації про витрати підприємства застосовуються рахун-ки класу 8 «Витрати за елементами» та класу 9 «Витрати діяльності».

Рахунки класу 8 призначені для обліку витрат за елементами. На рахунках класу 9 збирається інформація про витрати усіх видів діяльності. Усі підприємства, крім суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, ведуть рахунки класу 9 з відкриттям за власною ініціативою рахунків класу 8.

Малі підприємства та інші організації можуть вести бухгалтерський облік або тільки з використанням рахунків класу 8, або з використанням рахунків класу 8 і 9. При цьому ведення рахунків класу 8 для суб’єктів малого підприємництва, на відміну від інших суб’єктів господарювання, обов’язкові.

Вартість запасів, відпущених у виробництво, включається до складу матеріальних витрат підприємства, для узагальнення інформації про які призначений рахунок 80 «Матеріальні витрати». За дебетом цього рахунка відображаються суми визнаних ма-теріальних витрат, які одразу ж списуються з цього рахунка за напрямом витрат, а саме:

— в дебет рахунка 23 «Вробництво» — на суму прямих матеріальних витрат, які включаються у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг), а також вит-рат допоміжних (підсобних) виробництв;

Розділ 5. Облік виробничих запасів

—        в дебет рахунків класу 9 — на суму матеріальних витрат, які належать до ви-робничих накладних витрат, адміністративних витрат та витрат на збут;

—        в дебет рахунка 79 «Фінансові результати», якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.

Рахунки класу 8 накопичують інформацію про елементи операційних витрат і за своєю сутністю є транзитними, тому записи за дебетом і кредитом таких рахунків здійснюються одночасно.

У табл. 5.6 наведено кореспонденцію рахунків за операціями відпуску запасів у виробництво як для підприємств, які використовують рахунки класу 8, так і для під-приємств, які використовують тільки рахунки класу 9.

Таблиця 5.6

Відображення операцій в обліку

 

Зміст операції            Кореспонденція рахунків

 

            Без використання рахунків класу 8 З використанням рахунків класу 8

 

            дебет                      кредит    дебет                       кредит

Відпущено виробничі запаси для власних потреб підприємства:

Виробництва продукції        23 «Виробницт-во»  20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні витрати» 23 «Виробни-цтво»       20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Капітального будівництва   15 «Капітальні інвестиції»    20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні

витрати»

15 «Капітальні

інвестиції»      20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Виправлення браку  24 «Брак у ви-робництві»    20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні витрати» 24 «Брак у ви-робництві»         20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Загально-виробничих потреб         91 «Загальнови-робничі витрати»  20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні витрати» 91 «Загальнови-робничі витрати»         20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Загальногос-подарських потреб     92 «Адміністра-тивні витрати»       20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні витрати» 92 «Адміністра-тивні витрати»   20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Забезпечення збуту про-дукції        93 «Витрати на збут»           20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні

витрати»

93 «Витрати на

збут»   20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Утриман-ня об’єктів житлово-комунального й соціально-культурного призначення           949 «Інші витра-ти операційної діяльності»        20 «Виробничі запаси»        80 «Матеріальні витрати» 949 «Інші витра-ти операційної діяльності»        20 «Виробничі

запаси»

80 «Матеріальні

витрати»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика