Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Документування операцій з руху виробничих запасів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

5.3. Документування операцій з руху виробничих запасів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Первинний облік — це початкова стадія господарського обліку, на якій фіксу-ється господарська операція в первинному документі. У первинних документах бух-галтерського обліку реєструється не тільки факт господарської операції, а й інша ін-формація: зміст господарської операції, її кількісна і грошова оцінка, напрям витрат і джерело доходів, підписи відповідальних за здійснення операції осіб тощо.

Основні форми документів для реєстрації операцій з виробничими запасами ві-дображено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Первинні документи з обліку запасів

 

Типова форма           Назва  Призначення

Надходження запасів

М-1     Журнал  обліку  ванта-жів, що надійшли   Використовується для реєстрації транспортних до-кументів, пов’язаних із отриманням вантажів та оприбуткуванням їх на склад підприємства

М-2     Доручення (довіреність)      Призначене підтвердити право окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства при отриманні запасів

М-2а   Акт   списання   бланків доручень  Застосовується для документального оформлення операцій по списанню бланків використаних дору-чень

М-3     Журнал реєстрації дові-реностей   Використовується для реєстрації видачі доручень

М-4     Прибутковий ордер  Призначений для використання на складі та запо-внюється в день надходження запасів (при відсут-ності розбіжностей з документами постачальника); при оприбуткуванні запасів з переробки

М-7     Акт про приймання ма-теріалів      Оформлюється у випадку, якщо запаси надійшли без документів, або якщо є розбіжності з докумен-тами постачальника. На його основі направляється лист-претензія постачальникові

М-12   Картка складського об-ліку матеріалів       Застосовується для обліку виробничих запасів на складі

М-14   Відомість обліку залиш-ків матеріалів на складі    Застосовується для взаємозв’язку даних складсько-го та бухгалтерського обліку

М-16   Матеріальний ярлик Використовується для позначення одиниць запасів

Відпуск виробничих запасів

М-8, 9, 28, 28а           Лімітно-забірна картка         Застосовується для систематичного відпуску у ви-робництво лімітованих матеріалів, а також для по-точного контролю за дотриманням встановлених лімітів їх відпуску

М-10   Акт-вимога   на   заміну (додатковий     відпуск) матеріалів       Оформлюється при разовому відпуску запасів для виробничих та господарських потреб

Розділ 5. Облік виробничих запасів

Продовження табл. 5.1

М-18   Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм за-пасу            Виписується завідуючим складом (комірником) у випадках виявлення відхилень фактичного залишку запасів від встановлених норм

М-19   Матеріальний звіт     Складається матеріально-відповідальною особою і передається до бухгалтерії. Відображає рух запасів на складі за певний період