Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: сформувати в студентів теоретичні знання та практичні навички щодо відображення в обліку надходження, вибуття, переоцінки та інвента-ризації виробничих запасів підприємства, які є, як правило, найбільшою та найваго-мішою частиною активів підприємства.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          економічну сутність категорії «запаси»;

•          порядок визнання запасів;

•          характеристику рахунків для обліку запасів;

•          основні первинні документи, які використовуються для оформлення операцій з виробничими запасами;

•          особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів;

•          методи оцінювання вартості вибуття запасів;

•          порядок проведення інвентаризації та відображення її результатів у звітності.

Студенти повинні вміти:

•          визначати фактичну собівартість запасів з використанням існуючих методів оцінювання надходження запасів;

•          визначати фактичну собівартість запасів шляхом їхнього оцінювання на дату балансу;

•          визначати вартість придбання запасів, отриманих у результаті обміну;

•          відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції з використання мало-цінних та швидкозношуваних предметів;

•          відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції руху товарів на під-приємствах торгівлі;

•          відображати в обліку результати інвентаризації запасів.

Основні терміни

Запаси — це активи, які:

—        утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяль-ності;

—        перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

—        утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання ро-біт, надання послуг, а також управління підприємством.

Купівельні напівфабрикати та комплектувальні вироби — придбані на стороні оборотні матеріальні активи, призначені для використання у власному виробництві як матеріальна основа або необхідний додаток до матеріальної складової майбутньо-го продукту цього виробництва.

Малоцінні та швидкозношувані предмети — це активи, строк використання яких не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він перевищує один рік.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Матеріали — придбані на стороні оборотні ресурси, призначені для використан-ня у власному виробництві як необхідний компонент майбутнього продукту цього виробництва або для обслуговування технологічного процесу й управління.

Напівфабрикати — це сировина й матеріали, які не пройшли певних стадій об-роблення і ще не є готовою продукцією.

Подібні активи — це активи, які мають однакове функціональне призначення й однакову справедливу вартість.

Сировина — добуті, вироблені власними силами або придбані на стороні оборотні ресурси, які на момент придбання не пройшли жодної стадії промислового оброблен-ня та призначені для споживання власним виробництвом як необхідний компонент майбутнього продукту цього виробництва.

Чиста вартість реалізації запасів — очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їхнього ви-робництва і реалізацію.