Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні вправи для самостійної роботи : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Практичні вправи для самостійної роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Вправа 1

Вкажіть кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі наведених у табл. 1

господарських операцій.

Таблиця 1

 

1-й варіант     2-й варіант

1. Відображено амортизацію безоплатно отри-маного нематеріального активу         1. Відображено послуги реєстратора з оформ-лення права на торгову марку

2. Оприбутковано право на торгову марку та супутні послуги, сформовано первинну вар-тість     2. Нараховано знос на комп’ютерну програму Wіndows

3. Відображено продажну вартість реалізова-ного нематеріального активу     3. Відображено отримання нематеріального активу як внесок до статутного капіталу

4. Оприбутковано безоплатно отримані не-матеріальні активи (програмне забезпечення)  4. Відображено залишкову вартість нематері-ального активу, переданого в обмін на непо-дібний актив

5. Списано залишкову вартість реалізованого нематеріального активу            5. Відображено списання безоплатно отрима-ного нематеріального активу

6. Оприбутковано промислові зразки        6. Нараховано амортизацію нематеріального активу, для якої не встановлено строку корис-ного використання

7. Оприбутковано нематеріальні активи, отри-мані в обмін на подібні активи           7. Передано нематеріальні активи в обмін на поточні фінансові інвестиції

8. Оприбутковано комп’ютерну програму, роз-роблену підприємством самостійно 8. Відображено внесок до статутного капіталу дочірнього підприємства у вигляді нематері-альних активів

9. Сплачено з поточного рахунка за торгову марку та послуги реєстрації        9. Оплачено витрати, пов’язані з підтримкою патенту

10. Списано суму зносу реалізованого нематеріального активу 10. Відображено знос програмного забезпе-чення у податковому обліку

Вправа 2

Підприємство в січні 200Х року здійснило обмін запасів вартістю 4000 грн з ПДВ на про-граму для бухгалтерського обліку. Для введення цієї програми в експлуатацію необхідне до-опрацювання, яке буде проводитися силами підприємства, вартість якого становить 500 грн (заробітна плата та відрахування до фондів соціального страхування). Прогнозований термін корисного використання програми становить 10 років.

Для нарахування зносу, згідно з наказом про облікову політику, на підприємстві застосо-вується прямолінійний метод.

Відобразіть ці операції на рахунках бухгалтерського обліку та вкажіть первинні документи.

Вправа 3

Підприємство в третьому кварталі 200Х року розробило та виготовило промисловий зра-зок, над яким працювали фахівці з місячним фондом заробітної плати 20 000 грн та залучалися працівники з іншого підприємства на суму 680 грн, в т.ч. ПДВ.

У жовтні 200Х року підприємство належним чином зареєструвало вказаний зразок, ви-трати на реєстрацію становили 2000 грн.

Відобразіть ці операції на рахунках бухгалтерського обліку та вкажіть первинні документи.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Вправа 4

Підприємство в лютому 200Х року за договором безоплатно отримало програмне забез-печення 1С Бухгалтерія, що буде використовуватись для потреб бухгалтерії.

Справедлива вартість програмного забезпечення становить 1200,00 грн. Строк корисного використання — 4 роки. Амортизація нараховується за прямолінійним методом.

Відобразіть у бухгалтерському обліку:

1)         операції з надходження об’єкта нематеріальних активів;

2)         операції щодо нарахування амортизації нематеріальних активів протягом усього строку використання;

3)         визначте балансову вартість об’єктів нематеріальних активів на кожну дату балансу протягом усього строку корисного використання.

Вправа 5

Підприємство в березні 200Х року придбало об’єкт нематеріальних активів — програмне забезпечення:

1)         сплачено постачальнику 2800 грн, в т.ч. ПДВ;

2)         сплачено послуги за доопрацювання об’єкта — 500,00 грн, в т.ч. ПДВ.

Строк корисного використання становить 5 років, амортизація нараховується за прямолі-

нійним методом.

У листопаді 200Х+2 року підприємство вирішило придбати більш сучасну програму для обліку, а стару програму продати за 2000,00 грн, в т.ч. ПДВ. Необхідно:

1)         визначити балансову вартість комп’ютерної програми на кожну звітну дату до момен-ту реалізації;

2)         відобразити усі названі операції на рахунках бухгалтерського обліку, вказати усі не-обхідні первинні документи.