Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.13. Практичний блок Контрольні запитання : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.13. Практичний блок Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

1.         Які активи відносять до складу нематеріальних?

2.         За якими групами ведеться облік нематеріальних активів?

3.         Назвіть класифікаційні групи нематеріальних активів.

4.         Назвіть випадки, коли актив визнається як нематеріальний і відображається в Балансі.

5.         За якою вартістю обліковуються придбані (створені) нематеріальні активи?

6.         За якою вартістю обліковуються створені власними силами нематеріальні активи?

7.         Назвіть умови, коли нематеріальні активи, отримані в результаті розробки, відобража-ються в балансі.

8.         Який порядок здійснення переоцінки нематеріальних активів?

9.         Як визначається переоцінена первісна вартість нематеріального активу?

 

10.       Які методи нарахування амортизації на нематеріальні активи передбачені національни-ми П(С)БО?

11.       Назвіть порядок відображення оприбуткування нематеріальних активів на баланс під-приємства.

12.       Назвіть порядок відображення списання нематеріальних активів з балансу підприєм-ства.

13.       Які обов’язкові реквізити повинні бути зазначені в первинному документі, що засвідчує надходження і оприбуткування нематеріальних активів?

14.       Які документи є підставою для обліку нематеріальних активів у синтетичному та аналі-тичному обліках?

15.       На яких рахунках ведеться облік нематеріальних активів?

16.       Які існують можливі шляхи надходження нематеріальних активів і як формується від-повідно до цього їхня первісна вартість?