Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.12. Інвентаризація нематеріальних активів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.12. Інвентаризація нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

В умовах конкуренції та високої вартості нематеріальних активів керівництво підприємства повинно вживати заходів для захисту, включаючи фізичну охорону, своєї промислової та іншої інтелектуальної власності.

Наприклад, стосовно промислових таємниць або ноу-хау необхідно обов’язково призначити осіб, які відповідали б за збереження інформації, що містить ноу-хау; об-межити коло осіб, які мають доступ до цієї інформації; розробити посадові інструкції для осіб, які зберігають таку інформацію; порядок доступу та ознайомлення з ноу-хау тощо.

Одним зі шляхів контролю за збереженням об’єктів нематеріальних активів є проведення своєчасної і правильної інвентаризації.

Інвентаризація нематеріальних активів проводиться відповідно до вимог Інструк-ції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків від 11.08.94 № 69.

При проведенні інвентаризації нематеріальних активів необхідно перевірити:

1)         документальне оформлення нематеріальних активів;

2)         наявність документів, які підтверджують права власності на нематеріальні ак-тиви або права на їхнє використання;

3)         термін володіння правами та інші документально підтверджені умови закрі-плення прав власності чи прав використання даних об’єктів;

4)         порядок оформлення режиму службової та комерційної таємниці щодо нема-теріальних активів групи ноу-хау;

5)         перевірка правильності нарахування амортизації.

Нематеріальні активи вносяться до інвентаризаційних описів за наявності доку-ментів, які є підставою для взяття їх на облік, а саме:

—        рахунків за ноу-хау відповідно до договору з власником;

—        договорів та актів про прийняття наукових і конструкторських розробок;

—        рахунку на оплату ;

—        рахунків за роботи із створення програмного забезпечення;

—        патентів на винахід;

—        свідоцтв на знаки для товарів і послуг;

—        патентів на промисловий знак;

—        патентів на сорти рослин або породи тварин;

—        авторських договорів або договорів з організаціями, які управляють майнови-ми правами авторів на колективній основі та інших.

Розділ 4. Облік нематеріальних активів

На підставі відповідних документів інвентаризаційна комісія перевіряє вартість нематеріальних активів, термін їх використання, суму нарахованого зносу, залишко-ву вартість та інші дані по кожному об’єкту. У разі виявлення активів, не взятих на облік, а також об’єктів, за якими в облікових реєстрах міститься неповна інформа-ція або взагалі її немає, комісія складає окремий інвентаризаційний опис і оформлює протокол.