Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.9. Облік вибуття нематеріальних активів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.9. Облік вибуття нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Списання нематеріального активу з балансу здійснюється внаслідок:

—        реалізації нематеріальних активів (з переходом права власності на них);

—        реалізації права на користування або розпорядження нематеріальними акти-вами (без переходу права власності на самі нематеріальні активи);

—        здійснення фінансових вкладень нематеріальними активами до статутних ка-піталів інших підприємств;

—        безплатної передачі об’єктів нематеріальних активів;

—        ліквідації об’єктів нематеріальних активів за ініціативою власників;

—        нестач нематеріальних активів, виявлених при інвентаризації.

Кореспонденція рахунків за операціями зі списання об’єкта нематеріальних акти-

вів наведено в табл. 4.12.

Фінансовий результат від вибуття об’єктів нематеріальних активів, згідно з ПС(Б)О 8, визначається за правилом:

Дохід від вибуття об’єкта     Залишкова вартість об’єкта

Фінансовий результат

від вибуття немате-       =   нематеріальних активів         –       нематеріальних активів та

(за вирахуванням непрямих            витрати, пов’язані з вибут-

ріального активу

податків)        тям об’єкта

Таблиця 4.12

Журнал бухгалтерських проведень

 

№ з/п

1 2       Відображення списання з балансу

собівартості об’єкту нематеріальних

активів           Бухгалтерський облік

 

           

            Дебет  Кредит

 

            Списання амортизації об’єктів немате-ріальних активів 133 «Накопичена амор-тизація нематеріальних активів»          12 «Нематеріальні ак-тиви»

 

            Списання залишкової вартості об’єктів нематеріальних активів                      

 

            а)         списання за непридатністю об’єктів

нематеріальних активів

б)         нараховано ПДВ на суму залишко-

вої вартості    976 «Списання необо-ротних активів»     12 «Нематеріальні ак-тиви»

 

           

            976 «Списання необо-ротних активів»     641 «Розрахунки за податками»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 4.12

3          в) продаж об’єктів нематеріальних ак-тивів         972 «Втрати від змен-шення корисності ак-тивів»            12 «Нематеріальні ак-тиви»

 

            г) внесення до статутного капіталу ін-ших підприємств 14 «Довгострокові фі-нансові інвестиції»  12 «Нематеріальні ак-тиви»

 

            д) здійснення благодійного внеску 977 «Інші витрати зви-чайної діяльності» 12 «Нематеріальні ак-тиви»

 

            е) вибуття раніше переоціненого нема-теріального активу перевищення суми попередніх дооцінок над сумою попе-редніх уцінок залишкової вартості    423 «Дооцінка активів»        441 «Прибуток нероз-поділений»