Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7.4. Безоплатне отримання : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.7.4. Безоплатне отримання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

Первісна вартість нематеріальних активів, отриманих безплатно згідно з догово-рами дарування, визначається підприємством-отримувачем самостійно за справед-ливою вартістю на дату отримання. Сума амортизаційних відрахувань за подарова-ним об’єктом включається одночасно до витрат та до доходів підприємства.

Приклад 4.8. Підприємство 1 згідно договору дарування січні 200Х року отримало від підприємства 2 програмне забезпечення для використання в операційній діяльності. Підпри-ємство 1 визначило справедливу вартість отриманого об’єкта нематеріальних активів в сумі 900,00 грн. Строк корисного використання програми — 5 років.

Визначимо місячну норма амортизації 900,00 грн : 5 років : 12 місяців = 15,00 грн.

Кореспонденція рахунків по операціях безоплатного отримання нематеріальних активів та нарахування їх амортизації відображена в табл. 4.11.

Таблиця 4.11

Журнал господарських операцій

 

№ on.  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет                             Кредит      

 

            Січень 200Х року

1          Оприбуткований безоплатно от-риманий нематеріальний актив від підприємства  125 «Авторське право та суміжні з ним пра-ва»      424 «Безоплатно одер-жані необоротні акти-ви» 900,00

Лютий 200Х року

 

2          Нарахована амортизація немате-ріального активу, що використо-вується у виробництві     23 «Виробництво»         133 «Накопичена амор-тизація нематеріальних активів»            15,00

Розділ 4. Облік нематеріальних активів

Продовження табл. 4.11

3          Одночасно віднесено на доходи суму амортизації нематеріально-го активу   424 «Безоплатно одер-жані необоротні акти-ви» 74 «Дохід від безоп-латно одержаних ак-тивів»   15,00