Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_f07ee592a2fdc0f383f1f9a38b962eb4, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7.3. Створення нематеріальних активів власними силами підприємства : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.7.3. Створення нематеріальних активів власними силами підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Оцінка нематеріальних активів, створених підприємством самостійно, здійсню-ється з дотриманням положень П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» та П(С)БО 16 «Витрати».

Приклад 4.7. Згідно з калькуляцією на виробництво об’єкта нематеріальних активів під-приємство в січні 200Х року понесло такі витрати: матеріальні витрати — 200,00 грн, заробіт-на плата з відрахуваннями — 3000,00 грн, амортизація виробничого обладнання — 100,00 грн, оплата за Державну реєстрацію об’єкта — 170,00 грн без ПДВ.

У березні 200Х року об’єкт був зачислений до складу нематеріальних активів.

Кореспонденцію рахунків за операціями виготовлення нематеріальних активів власним силами представлено в табл. 4.10.

Таблиця 4.10

Журнал господарських операцій

 

№ on.  Зміст господарської операції           Бухгалтерський облік           Сума, грн

 

           

            Дебет                              Кредит     

 

            Січень 200Х року     

1          Відображення списання мате-ріальних витрат    154 «Придбання (ство-рення) нематеріальних активів»            209 «Інші матеріали»            200,00

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 1.10

2

3

4 5       Відображено нарахування за-робітної плати з відрахуван-нями            154 «Придбання (ство-рення) нематеріальних активів»      661  «Розрахунки  за заробітною платою», 65   «Розрахунки   за страхування»            3000,00

 

            Відображена амортизація об-ладнання     154 «Придбання (ство-рення) нематеріальних активів»  13 «Накопичена амор-тизація нематеріаль-них активів»     100,00

 

            Сплачено за  державну  реє-страцію         377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»  170,00

 

            Включений збір за реєстрацію до складу первісний вартості     154 «Придбання (ство-рення) нематеріальних активів»      377 «Розрахунки з ін-шими дебіторами»   170,00

Березень 200Х року

 

6          Зараховується до складу не-матеріальних  активів  об’єкт промислової власності     124 «Права на об’єкти промислової   власнос-ті» 154 «Придбання (ство-рення)     нематеріаль-них активів»        3470,00Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_f07ee592a2fdc0f383f1f9a38b962eb4, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0