Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.7. Облік надходження нематеріальних активів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.7. Облік надходження нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Придбані нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за пер-вісною вартістю. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складаєть-ся з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, не-прямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням. Фінансові витрати не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівар-тості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»). Розглянемо порядок відображення придбання не-матеріальних активів за грошові кошти і відображення їх у бухгалтерському обліку підприємства на такому прикладі.

Приклад 4.2. Підприємство вирішило придбати право на використання торгової марки. Наступного місяця воно сплатило за нього з поточного рахунка 6000,00 грн без ПДВ. Витрати за юридичне оформлення становили 170, 00 грн з ПДВ.

Кореспонденцію рахунків за операціями придбання нематеріальних активів по-казано в табл. 4.5.

Таблиця 4.5

Журнал господарських операцій

 

№ on.

1 2       Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

            Здійснено оплату за торго-ву марку           37 «Розрахунки за ви-даними авансами»  31 «Поточні рахунки в національній валюті»     6000,0

 

            Оприбутковано   право   на торгову марку           154 «Придбання (ство-рення) нематеріальних активів»            37 «Розрахунки за ви-даними авансами»  6000,0

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 4.5

3 4 5 6 Відображено   витрати   на юридичне оформлення        154 «Придбання (ство-рення) нематеріальних активів»          631 «Розрахунки з віт-чизняними постачаль-никами»    141,67

 

            Відображено     податковий кредит           641 «Розрахунки за по-датками»    631 «Розрахунки з віт-чизняними постачаль-никами»      28,33

 

            Здійснено оплату за юри-дичні послуги   631»Розрахунки з віт-чизняними постачаль-никами»     311 «Поточні рахунки в національній валюті» 170,00

 

            Оприбутковуємо об’єкт не-матеріальних активів на ба-ланс підприємства    12 «Нематеріальні ак-тиви»  154 «Придбання (ство-рення) нематеріальних активів»  6141,67