Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4. Визнання й оцінювання нематеріальних активів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

4.4. Визнання й оцінювання нематеріальних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Придбаний (отриманий) нематеріальний актив визнається активом і відобража-ється в балансі, якщо:

Розділ 4. Облік нематеріальних активів

—        існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням такого активу;

—        можна достовірно визначити його вартість.

Поняття «майбутні економічні вигоди» пов’язано з можливістю для підприєм-ства в майбутньому значно скоротити свої витрати, отримати конкуренті переваги на ринку або можливості подальшої реалізації об’єктів з отриманням виручки від реа-лізації.

Процес створення нематеріальних активів на підприємстві складається з таких етапів:

1.         Дослідження — включають витрати на заплановані нові дослідження з метою отримання теоретичних знань у різних галузях науки, які в подальшому можуть мати визначену прикладну цінність для самого підприємства, але можуть і не бути вико-ристані в господарській діяльності підприємства.

2.         Розробки — включають використання раніше досліджених результатів, оцінка можливостей їх використання, виготовлення пробних зразків, тестування тощо.

Витрати на розробки визнаються нематеріальними активами, якщо підприємство може продемонструвати:

—        технічну здійсненність процесу доведення нематеріальних активів до стадії їх-ньої готовності для використання або продажу;

—        намір завершити розробку нематеріальних активів і використати або продати їх;

—        спроможність користуватися нематеріальними активами або продати немате-ріальні активи;

—        можливість отримання в майбутньому в процесі використання нематеріальни-ми активами економічних вигод;

—        наявність у підприємства відповідних технічних, фінансових та інших ресур-сів для завершення розробки, використання або продажу;

—        можливість достовірно оцінити витрати, що належать до нематеріальних акти-вів в ході їх розробки.