Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні вправи для самостійної роботи : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Практичні вправи для самостійної роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Вправа 1

Підприємство «А» в березні отримало обладнання від підприємства «Б» на умовах фінан-сової оренди. Термін оренди — 8 років, сума щорічного платежу — 20 000 грн (без ПДВ), а ставка орендного відсотка — 10% річних. Строк корисного використання обладнання стано-вить 8 років, а його справедлива вартість дорівнює теперішній вартості мінімальних орендних платежів. Орендні платежі сплачуються один раз за 6 місяців.

Розрахуйте платежі за обладнання і відсотки протягом терміну оренди і складіть бухгал-терські записи в обліку підприємства «А», що пов’язані з орендою обладнання.

Вправа 2

На початку року обладнання передається в оренду терміном на 3 роки. Первісна вартість обладнання 110 000 грн. Сума його зносу — 20 000 грн. Мінімальна сума орендних платежів становить 30 000 грн на рік. Термін очікуваного корисного використання обладнання — 4 роки. Негарантована ліквідаційна вартість оцінена в 20 000 грн. Орендна ставка відсотка становить 10%. Орендні платежі виконуються один раз на рік (в кінці року). Після закінчення терміну оренди обладнання повертається орендодавцю.

Розрахуйте фінансовий дохід упродовж періоду оренди і складіть бухгалтерські записи в обліку орендодавця за приведеними розрахунками.

Вправа 3

Орендатор і орендодавець уклали договір операційної оренди приміщення терміном на 2 роки, підписаний 02.01.2006 р. Оціночна вартість приміщення — 30 000 грн. Первісна вар-тість цього об’єкта — 35 000 грн, сума зносу — 5000 грн. Встановлена угодою сума щомісячної орендної плати становить 300 грн, крім того, ПДВ — 60 грн. Орендодавець оплачує послуги за складання орендної угоди у розмірі 200 грн, крім того, ПДВ — 40 грн. Орендодавець продовжує нараховувати на об’єкт оренди амортизацію щомісячно в розмірі 100 грн.

Зробіть бухгалтерські записи у орендаря та орендодавця за операцією операційної оренди.

Вправа 4

Підприємство-орендодавець на початку січня 2006 року передає підприємству-орендареві в операційну оренду комп’ютер. Первісна вартість комп’ютера — 3240 грн, сума нарахованого зносу — 540 грн. Оціночна вартість комп’ютера, згідно з договором, — 2600 грн. Термін корис-ної експлуатації — 6 років. Метод нарахування амортизації — прямолінійний. Сума щомісяч-ної орендної плати становить 120 грн. Обидва підприємства є платниками ПДВ.

Відобразіть в обліку операції з операційної оренди в орендодавця та орендаря.