Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести для самоконтролю : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Тести для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

1. Негарантована ліквідаційна вартість — це:

а)         дисконтована вартість майбутніх чистих грошових надходжень;

б)         частина ліквідаційної вартості об’єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забез-

печується;

в)         теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів;

г)         справедлива вартість об’єкта оренди на початок строку оренди.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

2.         На які орендні угоди не поширюються норми ПБО 14 «Оренда»:

а)         угоди щодо використання авторських і суміжних прав;

б)         угоди щодо використання приміщень, споруд;

в)         угоди щодо використання земельних ділянок;

г)         угоди щодо використання рухомого майна?

3.         Виберіть ознаку операційної оренди:

а)         орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди;

б)         строк оренди становить більшу частину строку корисного використання об’єкта оренди;

в)         строк оренди становить значно меншу частину строку корисної експлуатації активу;

г)         теперішня вартість загальних орендних платежів перевищує справедливу вартість

орендованого активу на початок строку оренди.

4.         Витрати орендаря на поліпшення об’єкта операційної оренди, що приводять до збільшен-

ня майбутніх економічних вигод, відображаються орендарем:

а)         як поточні витрати;

б)         як капітальні інвестиції;

в)         в обліку не відображаються;

г)         правильної відповіді немає.

5.         Орендна плата за орендовані активи сплачена авансом в обліку орендаря відображається:

а)         на рахунках витрат класів 8 «Витрати за елементами» або 9 «Витрати діяльності»;

б)         на рахунках витрат майбутніх періодів;

в)         на рахунках доходів майбутніх періодів;

г)         на рахунках доходів класу 7 «Доходи і результати діяльності».

6.         Амортизація об’єкта фінансової оренди, за яким перехід права власності до орендаря не

передбачений нараховується орендарем:

а)         тільки протягом періоду очікуваного використання активу;

б)         тільки протягом строку корисної експлуатації активу;

в)         протягом менш тривалого з двох періодів: строку оренди або строку корисної експлу-

атації активу;

г)         амортизація не нараховується.

7.         Яким бухгалтерським записом у орендодавця відображається нарахування орендної пла-

ти на об’єкт операційної оренди:

а)         Дт 949 «Інші витрати операційної діяльності»

Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

б)         Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Кт 733 «Інші доходи від фінансових операцій»;

в)         Дт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

Кт 713 «Дохід від операційної оренди активів»;

г)         Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»?

8.         Яку господарську операцію відображає бухгалтерське проведення Дт 952 «Інші фінансові

витрати» Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» в обліку орендаря:

а)         нарахування орендної плати;

б)         нарахування відсотків з фінансової оренди;

в)         нарахування амортизації на об’єкт оренди;

г)         нарахування витрат з укладання угоди про операційну оренду?

Розділ 3. Облік орендних операцій

9. Необхідно вибрати можливі об’єкти оренди:

а)         товари;

б)         грошові кошти;

в)         основні засоби;

г)         дебіторська заборгованість.

10. Різниця між сумою мінімальних орендних платежів та вартість об’єкта фінансової орен-ди для орендаря є:

а)         фінансовими доходами;

б)         фінансовими витратами;

в)         гарантованою ліквідаційною вартістю;

г)         зносом орендованих активів.