Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7a466491ed9e1615518debe015682239, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Розкриття інформації про оренду у фінансових звітах : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

3.5. Розкриття інформації про оренду у фінансових звітах


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Основну інформацію про оренду подано в примітках до фінансової звітності орендаря:

Розділ 3. Облік орендних операцій

—        первісну (переоцінену) вартість і знос орендованих активів за їх класифікацій-ними групами на дату балансу;

—        загальну суму мінімальних орендних платежів та їхню теперішню вартість на дату балансу для кожного з таких термінів оренди: до одного року; від одного до п’яти років; понад п’ять років;

—        непередбачену орендну плату, включену у звітному періоді до складу фінансо-вих витрат (доходів);

—        суму майбутніх мінімальних орендних платежів, які на дату балансу передба-чається одержати за угодами невідмовної суборенди;

—        стислі дані щодо чинних орендних угод, а саме:

 

—        показники, які застосовуються для розрахунку непередбаченої орендної плати;

—        наявність та умови вибору між поновленням орендної угоди чи придбанням активу та застереження щодо зміни цін;

—        обмеження, передбачені орендними угодами.

У Примітках до фінансової звітності орендар наводить таку інформацію щодо операційної оренди:

1)         загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів за невідмовною орен-дою на дату балансу для кожного з таких строків оренди: до одного року; від одного до п’яти років; понад п’ять років;

2)         загальну суму майбутніх мінімальних орендних платежів на дату балансу, які передбачається одержати за угодами невідмовної суборенди;

3)         орендні платежі та платежі із суборенди за звітний період з виділенням сум мінімальних орендних платежів і непередбаченої орендної плати за угодами невід-мовної оренди та суборенди;

4)         стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:

 

—        показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів;

—        наявність та умови вибору між поновленням або придбанням активу й за-стереження щодо зміни цін;

—        обмеження, передбачені орендними угодами.

У Примітках до фінансової звітності орендодавець наводить таку інформацію щодо фінансової оренди:

1)         загальну суму мінімальних орендних платежів та їхню теперішню вартість на дату балансу для кожного з таких строків оренди: до одного року; від одного до п’яти років; понад п’ять років.

2)         суму фінансового доходу на дату балансу, що підлягає одержанню.

3)         стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:

 

—        показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних платежів;

—        обмеження, передбачені орендними угодами;

 

4)         негарантовану ліквідаційну вартість за чинними орендними угодами.

5)         непередбачену орендну плату, включену у звітному періоді до складу фінансо-вого доходу (витрат).

Орендодавці-виробники наводять також інформацію про суму резерву сумнів-них боргів на дату балансу щодо дебіторської заборгованості орендарів.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

У Примітках до фінансової звітності орендодавець наводить таку інформацію щодо операційної оренди:

1)         первісну (переоцінену) вартість і знос об’єктів операційної оренди на дату ба-лансу за їх класифікаційними групами;

2)         суму майбутніх мінімальних орендних платежів за угодами невідмовної опе-раційної оренди на дату балансу загальною сумою та окремо для кожного з таких строків оренди: до одного року; від одного до п’яти років; більше п’яти років;

3)         непередбачену орендну плату, включену у звітному періоді до складу фінансо-вого доходу (витрат);

4)         стислі дані про чинні орендні угоди, а саме:

—        показники, які застосовуються для розрахунку непередбачених орендних

платежів;

—        обмеження, передбачені орендними угодами.

Інформацію, яка повинна подаватися у Примітках, наведено в табл. 3.8.

Таблиця 3.8

Склад приміток про оренду

 

Показники, які підлягають розкриттю        Орендар         Орендодавець

Операційна оренда  

           

1. Загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів за невідмовною орендою, усього        ++

2. У тому числі для кожного з періодів оренди: – до одного року; – від одного до п’яти років; – після п’яти років.  + + +   + + +

3. Загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів на дату балансу, яку передбачається отримати за угодами не-відмовної суборенди    +—

4. Орендні платежі та платежі з суборенди, визнані у звіті про фінансові результати за звітний період, усього            +—

5. У тому числі суми мінімальних орендних платежів: – платежі за угодами з невідмовної оренди; – платежі за угодами з невідмовної суборенди.  + +      — —

6. Загальна інформація про чинні орендні угоди: – основа визначення непередбачених орендних платежів; – наявність та умови вибору між поновленням чи придбан-ням активу та застережень щодо зміни цін; – обмеження, передбачені орендними угодами.     + +

+          + +

+

7. Первісна вартість, знос кожного класу активів та амортиза-ція, врахована при визначенні доходу звітного періоду           —        +

8. Загальна сума непередбачених орендних платежів, включе-на до складу доходу  —        +

Фінансова оренда

9. Балансова вартість кожного класу орендованих активів                   +                       —

10. Узгодження загальної суми мінімальних орендних плате-жів (валових інвестицій в оренду) з їх дисконтованою вартіс-тю для кожного з періодів оренди                    

Розділ 3. Облік орендних операцій

Продовження табл. 3.8

– до одного року;

– від одного до п’яти років;

– після п’яти років.   + + +   + + +

11. Непередбачена орендна плата, визнана у Звіті про фінан-сові результати ++

12. Сума майбутніх орендних платежів, які передбачені умо-вами невідмовної суборенди  ++

13. Загальна інформація про чинні орендні угоди: – основа визначення непередбачених орендних платежів; – наявність та умови вибору між поновленням чи придбан-ням активу та застережень щодо зміни цін; – обмеження, передбачені орендними угодами.     + +

+          + +

+

14. Негарантована ліквідаційна вартість, нарахована на ко-ристь орендодавця         —+Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7a466491ed9e1615518debe015682239, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0