Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Класифікаційна характеристика видів оренди : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

3.2. Класифікаційна характеристика видів оренди


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Існує два види оренди: операційна й фінансова.

Критерії розподілу операційної та фінансової оренди ґрунтуються на тому, якою мірою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на орендований актив, сто-суються орендодавця та орендаря.

З позиції бухгалтерського обліку оренда характеризується як фінансова у тих ви-падках, коли всі ризики і вигоди, пов’язані з правом користування й володіння акти-вом, передані орендарю.

Класифікація видів оренди представлена на рис. 3.1.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Види оренди

 

Фінансова

 

Операційна

 

 

 

Орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди

 

Оренда інша, ніж фінансова

 

Строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об’єкта оренди

Теперішня вартість мінімальних орендних платежів з

початку строку оренди дорівнює або перевищує

справедливу вартість об’єкта оренди

Рис. 3.1. Класифікація видів оренди

Оренда вважається фінансовою за наявності хоча б однієї з наведених на рис. 3.1 ознак.

Під час класифікації орендних угод на операційні та фінансові слід користувати-ся такими ознаками фінансової оренди:

—        термін оренди становить більшу частину терміну корисної експлуатації активу (навіть якщо право власності після закінчення терміну оренди не переходить до орендаря);

—        право власності на актив після закінчення терміну оренди переходить до орен-даря;

—        теперішня вартість загальних орендних платежів перевищує справедливу вар-тість орендованого активу на початку строку оренди;

—        орендар отримує право придбати актив за ціною, яка буде значно нижча за справедливу вартість цього активу на дату здійснення такого права, але до-статня, щоб на початку оренди бути впевненим у можливості здійснення цього права;

—        орендовані активи внаслідок їхньої спеціалізації можуть бути використані лише орендарем;

—        орендар може анулювати угоду тільки за умови відшкодування збитків орен-додавця, пов’язаних із припиненням дії угоди;

—        прибутки й збитки внаслідок коливань справедливої вартості орендованого активу впливають на фінансові результати діяльності лише орендаря;

—        орендар може продовжити оренду на додатковий термін за орендну плату, яка значно нижча за ринкову.

Приклад 3.1. 03.01.200Х р. підприємство уклало дві орендні угоди. Одна з них — про орен-ду обладнання, справедлива вартість якого становить 100 000 грн, термін корисної експлуа-тації — 5 років, ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Амортизація обладнання нараховується

Розділ 3. Облік орендних операцій

прямолінійним методом. Термін оренди за угодою становить 4 роки, орендні платежі сплачу-ватимуться на початку року, починаючи з січня 200Х p., в сумі 29 340 грн. Право на придбання активу після закінчення терміну оренди не передбачене.

Ця угода повинна класифікується як фінансова, тому що:

—        термін оренди становить більшу частину терміну корисної експлуатації активу (4 роки з 5);

—        теперішня вартість загальних орендних платежів перевищує справедливу вартість орендованого активу на початку строку оренди (29 340 х 4 = 117 360 > 100 000).

Друга угода — про оренду приміщення адміністративного призначення, справед-лива вартість якого становить 1 200 000 грн, термін корисної експлуатації — 25 років, ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Амортизація будівлі нараховується прямолі-нійним методом. Термін оренди за угодою становить 4 роки, орендні платежі сплачу-ватимуться на початку року, починаючи із січня 200Х року, в сумі 29 340 грн. Право на придбання активу після закінчення терміну оренди не передбачене.

Така угода буде кваліфікуватися як операційна, тому що:

—        термін оренди становить значно меншу частину терміну корисної експлуатації активу (4 роки з 25);

—        теперішня вартість загальних орендних платежів менша від справедливої вартості орендованого активу на початку строку оренди (29 340 х 4 = 117 360>1 200 000).

Орендні угоди також поділяють на операційні та фінансові, які, у свою чергу, — на відмовні та невідмовні, зворотні та незворотні. У табл. 3.2 подано характеристику орендних угод.

Таблиця 3.2

Види і характеристика орендних угод

 

Орендні угоди

Операційна                                                              Фінансова

З операційної оренди (будь-яка інша оренда, крім фінансової)   З фінансової оренди

(передбачає передачу орендарю усіх ризиків та вигод, пов’язаних із правом власності на актив, які з часом можуть передаватися або не передаватися)

Відмовна угода          Невідмовна угода

Анулюється в одному з таких випадків:

– після того, як відбулася певна непередбачена подія;

– з дозволу орендодавця;

– якщо орендарем укладається нова угода про оренду цього ж або еквівалентного активу з тим же орендодавцем;

– після сплати орендарем додаткової суми, яка гарантує продо-вження строку оренди

Незворотна угода      Зворотна угода

Операція, за якою підприємство продає свій актив та укладає угоду з покупцем на подальшу оренду цього активу

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика