Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Мета вивчення розділу: закріпити в студентів основні методологічні підходи до організації і ведення обліку орендних операцій на бухгалтерських рахунках орендаря та орендодавця.

Після вивчення розділу студенти повинні знати:

•          економічний зміст і характеристику орендних операцій;

•          класифікацію видів оренди та орендних угод;

•          порядок організації   бухгалтерського обліку   операцій оренди в орендаря і в орендодавця;

•          порядок формування бухгалтерських проведень з обліку орендних операцій;

•          порядок розрахунку орендних платежів;

•          порядок розкриття інформації про оренду у фінансовій звітності.

Студенти повинні вміти:

•          складати первинні документи з обліку операцій оренди;

•          складати бухгалтерські проведення з обліку орендних операцій;

•          здійснювати розрахунки орендної плати.

Основні терміни

Негарантована ліквідаційна вартість — частина ліквідаційної вартості об’єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов’язаною з ним стороною.

Оренда — угода, за якою орендодавець передає орендарю права користування необоротним активом протягом погодженого строку за платіж (або ряд платежів).

Орендар — юридична особа або підприємець — не юридична особа, яка одержує майно в оренду.

Орендна ставка відсотка — ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об’єкта фінансової оренди на початок строку оренди.

Орендодавець — юридична особа або підприємець — не юридична особа, яка здає майно в оренду.

Строк оренди — термін дії безвідмовної орендної угоди, а також термін продо-вження цієї угоди, який обумовлений на початок строку оренди.

Суборенда — угода про передачу орендарем орендованого ним майна в оренду третій особі.

Початок строку оренди — дата, яка настає раніше: дата підписання орендної уго-ди або дата прийняття сторонами зобов’язань відносно основних положень угоди про оренду.

Теперішня вартість активів або зобов’язань — дисконтована вартість майбутніх чистих грошових надходжень (довгострокових зобов’язань), які даний об’єкт може генерувати за умов нормального функціонування підприємства.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика