Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні вправи для самостійної роботи : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Практичні вправи для самостійної роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Вправа 1

Підприємство в процесі будівництва цеху для виробничих потреб господарським спосо-бом мало такі витрати з ПДВ (суми умовні), показані в табл. 1:

Таблиця 1

Витрати         Сума, тис. грн

 

1. Проектно-кошторисна документація     60,0

2. Комплексна експертиза проектно-кошторисної документації            6,0

3. Будівельні матеріали        600,0

4. Послуги сторонніх організацій (екскаватор, автомобіль, кран)          6,0

5. Оплата праці працівників, зайнятих на будівництві з урахуванням 

відрахувань на соціальні заходи      770,0

Складіть відповідні бухгалтерські записи для відображення в обліку витрат на формуван-ня вартості об’єкта основних засобів і введення його в експлуатацію.

Вправа 2

Підприємство продає основні засоби:

—        виробниче приміщення за договірною ціною 25 000 грн, крім того, ПДВ —

5000 грн;

—        вантажний автомобіль за ціною 27 500 грн, крім того, ПДВ — 5500 грн.

Справедлива вартість основних засобів дорівнює ціні продажу.

У табл. 2 подано інформацію про продані об’єкти.

Таблиця 2

 

Дані про об’єкти       Сума, грн

 

            Виробниче приміщення       Вантажний автомобіль

Первісна вартість

Сума зносу

Залишкова вартість

Справедлива вартість з урахуванням ПДВ           40 000

8000

32 000

30 000 41 600 15 200 26 400 33 000

Складіть відповідні бухгалтерські записи операцій з продажу об’єктів основних засобів.

Вправа 3

Підприємство купило автомобіль ВАЗ-21099 у фізичної особи за ціною, визначеною екс-пертним шляхом. Необхідну інформацію подано в табл. 3.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Таблиця 3

Зміст операцій           Сума, грн

 

Сплачено за автомобіль       22 700

Сплачено збір до Пенсійного фонду          681

Нараховано і сплачено податок на транспорт      57

Сплачено реєстраційний збір         182

Складіть відповідні бухгалтерські записи за операціями купівлі і введення в експлуатацію легкового автомобіля.

Вправа 4

Первісна вартість придбаного обладнання становить 20 000 грн, а термін його корисного використання — 4 роки. Очікується, що ліквідаційна вартість цього обладнання буде 2000 грн. Виконайте розрахунки амортизації з використанням методів прямолінійного списання, змен-шення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, суми чисел років (кумулятивний), виробничого, враховуючи очікуваний обсяг виробництва 90 000 одиниць го-тової продукції. За результатами розрахунків порівняйте ці методи і висновки.

Вправа 5

Підприємство проводить дооцінку обладнання, яке раніше було уцінене. Дані про пере-оцінку наведені в табл. 4.

Таблиця 4

Найменування показників   Сума, грн

 

1. Первісна вартість  6000

2. Сума попередніх уцінок   2670

3. Переоцінена первісна вартість    3330

4. Нарахований знос (до переоцінки)        1500

5. Переоцінка (зменшення) зносу   670

6. Сума зносу з урахуванням переоцінки   830

7. Залишкова вартість (після уцінки)          2500

8. Індекс дооцінки    1,2

Наступна переоцінка обладнання виконана з урахуванням індексу 1,6. Виконайте розрахунки і відобразіть в обліку переоцінку обладнання.