Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести для самоконтролю : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Тести для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

1. Первинний документ «Акт приймання-передачі основних засобів» за формою ОЗ-1 вико-ристовується для:

а)         оформлення купівлі і введення в експлуатацію основних засобів;

б)         оформлення приймання закінчених робіт з добудови і дообладнання основних засобів;

в)         оформлення списання непридатних об’єктів основних засобів;

г)         ведення аналітичного обліку основних засобів.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

2.         Виберіть господарську операцію, яка відображається бухгалтерським проведенням

Дт 23 «Виробництво» Кт 131 «Знос основних засобів»:

а)         списання будівельних матеріалів на будівництво об’єкта основних засобів;

б)         списання суми зносу ліквідованого об’єкта основних засобів;

в)         нарахування амортизації основного виробничого обладнання;

г)         введення в експлуатацію об’єкта основних засобів.

3.         Виберіть господарську операцію, яка відображається бухгалтерським проведенням

Дт 10 «Основні засоби» Кт 15 «Капітальні інвестиції»:

а)         придбання об’єкта основних засобів;

б)         введення в експлуатацію об’єкта основних засобів;

в)         переоцінювання об’єкта основних засобів;

г)         продаж об’єкта основних засобів.

4.         Інвентарна картка обліку основних засобів за формою ОЗ-6 необхідна для:

а)         ведення синтетичного обліку операцій з основними засобами;

б)         ведення аналітичного обліку об’єктів основних засобів;

в)         розрахунку амортизації основних засобів;

г)         усі відповіді вірні.

5.         До якого методу нарахування амортизації належить твердження, що залишкова вар-

тість об’єкта основних засобів ніколи не буде дорівнювати нулю:

а)         метод прямолінійного списання;

б)         метод зменшення залишкової вартості;

в)         кумулятивний метод;

г)         виробничий метод?

6.         Виберіть можливий метод нарахування амортизації для необоротних матеріальних ак-

тивів:

а)         прямолінійний;

б)         виробничий;

в)         в розмірі 100% вартості в перший місяць їх використання;

г)         усі відповіді правильні.

7.         Річна сума амортизації при використанні методу прямолінійного списання визначається

так:

а)         амортизаційна вартість ділиться на строк корисного використання об’єкта;

б)         первісна вартість об’єкта множиться на річну норму амортизації;

в)         амортизаційна вартість множиться на кумулятивний коефіцієнт;

г)         фактичний обсяг виробництва продукції множиться на виробничу ставку амортизації.

8.         Виберіть формулу, за якою визначається коефіцієнт переоцінювання вартості основних

засобів:

а)         первісна вартість об’єкта х індекс інфляції;

б)         справедлива вартість об’єкта х індекс інфляції;

в)         справедлива вартість об’єкта / балансову вартість об’єкта;

г)         первісна вартість х індекс переоцінки.

9.         Метод амортизації об’єкта основних засобів на підприємстві:

а)         вибирається підприємством самостійно;

б)         призначається міністерством фінансів;

в)         визначається податковою інспекцією;

г)         визначається місцевими органами влади.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

10. Виберіть бухгалтерську проводку, яка відображає в обліку списання суми зносу ліквідова-ного об’єкта основних засобів:

а)         Дт 976 «Списання необоротних активів»

Кт 10 «Основні засоби»;

б)         Дт 131 «Знос основних засобів»

Кт 10 «Основні засоби»;

в)         Дт 92 «Адміністративні витрати»

Кт 131 «Знос основних засобів»;

г)         Дт 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»

Кт 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».