Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.14. Практичний блок Контрольні запитання : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.14. Практичний блок Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

1.         У яких законодавчих та нормативних актах держави визначається зміст понять осно-вних засобів і основних фондів?

2.         Назвіть основні критерії віднесення матеріального об’єкта до основних засобів.

3.         Дайте визначення категорії «основні засоби і нематеріальні активи».

4.         Перерахуйте класифікаційні групи необоротних активів, які використовуються для ці-лей бухгалтерського обліку.

5.         Назвіть групи основних засобів, які не амортизуються.

6.         Дайте характеристику основних груп основних фондів для цілей оподаткування при-бутку підприємства (податкового обліку).

7.         Дайте визначення первісної вартості необоротних активів.

8.         Назвіть складові формування первісної вартості основних засобів.

9.         Перерахуйте випадки використання справедливої вартості при оцінці основних засобів.

 

10.       Як визначити залишкову (балансову) вартість основних засобів?

11.       Назвіть відомі види оцінки основних засобів.

12.       Дайте характеристику рахунка 15 «Капітальні інвестиції».

13.       Перерахуйте усі випадки використання акта приймання-передачі (внутрішнього пере-міщення) основних засобів за формою ОЗ-1.

14.       Назвіть первинний документ з обліку основних засобів, який використовується для оформлення вибуття окремих об’єктів основних засобів.

15.       Що є об’єктом аналітичного обліку основних засобів?

16.       Назвіть основні шляхи надходження основних засобів на підприємство.

17.       Охарактеризуйте порядок визнання і оцінки об’єктів основних засобів, що збудовані на підприємстві.

18.       Назвіть можливі умови ліквідації основних засобів за власною ініціативою підпри ємства.

19.       Дайте визначення фізичного і морального зносу основних засобів.

20.       Назвіть основні фактори, що впливають на величину амортизації.

21.       За яким методом амортизації залишкова вартість об’єкта основних засобів ніколи не буде дорівнювати нулю?

22.       Яким чином розраховується річна сума амортизації з використанням прямолінійного методу нарахування амортизації?

23.       За якою формулою визначається індекс переоцінки основних засобів?

24.       Дайте визначення поняття «амортизація».

25.       Дайте характеристику виробничого методу нарахування амортизації.