Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

Реформування системи бухгалтерського обліку є невід’ємною складовою розви-тку ринкових відносин в Україні, яка забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про фінансово-господарську діяльність під-приємств, організацій різних форм власності.

Прийнятий 16 липня 1999 року Закон України «Про бухгалтерський облік і фі-нансову звітність в Україні» відкриває шлях до перетворення бухгалтерського обліку в надійний та реальний інструмент управління. З прийняттям цього Закону підви-щилися роль і значення міжнародних економічних відносин. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» визначає основні правові заса-ди ведення бухгалтерського обліку й складання фінансової звітності для зовнішніх та внутрішніх користувачів з урахуванням загальноприйнятих у міжнародній практиці правил. Велику роль та значення набули Міжнародні Стандарти бухгалтерського обліку. Їх використання забезпечує зменшення ризику для кредиторів та інвесто-рів; зниження витрат кожної країни на розроблення власних стандартів; однозначне сприйняття фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі; поглиблення міжнародної кооперації в галузі бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Важливим напрямом реформування бухгалтерського обліку в Україні є підготов-ка, перепідготовка та підвищення рівня кваліфікації бухгалтерських працівників. У зв’язку з цим одним із заходів, передбачених Програмою формування системи бух-галтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою Поста-новою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року за №1706, є розробка і видання навчально-методичної літератури, яка висвітлює нову систему бухгалтер-ського обліку в Україні.

У посібнику викладено методику обліку активів, капіталу, зобов’язань господар-ських операцій і процесів.

Особливістю посібника є те, що його розділи доповнені практичними завдання-ми, вправами для самостійної роботи, які дають змогу краще зрозуміти і закріпити вивчену інформацію.

Сподіваємося, що посібник допоможе знайти шляхи вирішення проблем з бух-галтерського обліку й фінансової звітності і стане корисним у навчальному процесі та в діяльності бухгалтерів-практиків підприємств, установ, організацій.