Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_1d6c8144dd795f8511984e69906774d0, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.8.1. Продаж основних засобів за грошові кошти : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.8.1. Продаж основних засобів за грошові кошти


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

У сучасних умовах підприємство має право самостійно приймати рішення про продаж основних засобів.

У договорі купівлі-продажу обумовлюється продажна ціна і порядок розра-хунків за основні засоби, що підлягають продажу. Продаж оформляється товарно-транспортною накладною, в якій указують необхідні дані про об’єкт (первісну або відновлювальну вартість, нарахований знос, відпускну ціну і т.ін.). До накладної до-дається наявна на підприємстві технічна й інша документація.

Відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», методика визначення фінансового ре-зультату від реалізації основних засобів полягає в такому. За кредитом рахунка обліку

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

доходів 742 «Дохід від відновлення корисності активів» відображається сума доходу від реалізації, отриманого підприємством (з урахуванням суми податку на додану вар-тість). Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», не визнається доходом сума податку на додану вартість (ПДВ), акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету. Сума ПДВ відобра-жається за дебетом рахунка 742 і кредитом рахунка 641 «Розрахунки за податками».

Балансова (залишкова) вартість реалізованих об’єктів основних засобів та інші витрати, пов’язані з їхньою реалізацією, відображають як собівартість реалізованих необоротних активів, за якою об’єкти основних засобів списуються на рахунок 972 «Втрати від зменшення корисності активів». До собівартості реалізації не включа-ються адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. Облік та-ких витрат ведеться на окремих витратних рахунках. По закінченні звітного періоду суми витрат, враховані на витратних рахунках, списуються з цих рахунків на рахунок обліку фінансових результатів (793 «Результат іншої звичайної діяльності»).

Для обліку реалізації об’єктів основних засобів та інших необоротних матеріаль-них активів Планом рахунків передбачені:

—        рахунок обліку доходів: 742 «Дохід від відновлення корисності активів»;

—        рахунки обліку витрат: 972 «Втрати від зменшення корисності активів»;

—        рахунок обліку фінансових результатів: 793 «Результат іншої звичайної діяль-ності».

Сума доходів від реалізації об’єктів основних засобів (без обліку сум ПДВ) відо-бражається за кредитом субрахунка 793 «Результат іншої звичайної діяльності». В дебет субрахунку 793 списуються собівартість реалізованих об’єктів основних засо-бів, а також суми адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат. Сальдо по цьому субрахунку покаже фінансовий результат діяльності підприємства.

Пунктом 21 П(С)БО 7 «Основні засоби» передбачено, що при вибутті раніше пе-реоцінених об’єктів — основних засобів — перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цих об’єктів основних засобів включа-ється до складу прибутку (кредит рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)») з одночасним зменшенням додаткового капіталу (дебет субрахунка 423 «Дооцінка активів» рахунка 42 «Додатковий капітал»).

Відповідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фі-нансові результати», дохід від реалізації основних засобів відображається в рядку 130 «Інші доходи», а собівартість їхньої реалізації — в рядку 160 «Інші витрати» Звіту про фінансові результати підприємства (форма № 2).Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_1d6c8144dd795f8511984e69906774d0, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0