Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.7.5. Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.7.5. Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

Об’єкти основних засобів, отримані як внесок до статутного фонду (капітал) під-приємства, визнаються активами в момент їхнього фактичного одержання, однак до введення в експлуатацію можуть не визнаватися основними засобами і повинні вра-ховуватися як капітальні інвестиції на рахунок 15 «Капітальні інвестиції» (субраху-нок 152 «Придбання основних засобів»).

Первісною вартістю основних засобів, внесених до статутного капіталу підпри-ємства, відповідно до п. 10 П(С)БО 7, визнається погоджена із засновниками (учас-никами) підприємства їхня справедлива вартість, тобто вартість, зазначена в уста-новчих документах.

Приклад 2.6. Засновник вніс вклад до статутного капіталу підприємства у вигляді осно-вних засобів, вартість яких установлена в сумі 3000 грн, витрати на транспортування і мон-таж — 500 грн, сума ПДВ на витрати 100 грн.

Бухгалтерські проведення щодо обліку надходження основних засобів як внеску до статутного капіталу показано в табл. 2.14.

Таблиця 2.14

Бухгалтерські проведення щодо обліку надходження основних засобів як внеску до статутного капіталу

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків     Сума, грн

 

           

            Дебет  Кредит          

 

1          Відображення внеску           46        40        3000

2          Одержання від учасника об’єкта основних засобів         152      46        3000

3          Витрати на транспортування, монтаж зазначеного об’єкта основних засобів            152      631      500

4          Податковий кредит  641      631      100

5          Оплата вартості транспортування 631      311      600

6          Введення в експлуатацію    104      152      3500

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів