Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.7.3. Придбання основних засобів шляхом обміну на інші активи, роботи (послуги) : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.7.3. Придбання основних засобів шляхом обміну на інші активи, роботи (послуги)


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

При передачі інших, крім основних засобів, активів, може використовуватися метод визначення первісної вартості отриманих у процесі обміну основних засобів, виходячи зі справедливої вартості переданих активів. За роботами (послугами) ви-значити первісну вартість неможливо. У цьому випадку первісна вартість об’єкта ви-значається, виходячи з договірної вартості робіт (послуг).

Схему бухгалтерських записів при придбанні основних засобів в межах товарооб-мінних (бартерних) операцій, коли відвантаження товару (виконання робіт, надання послуг) передує одержанню об’єкта основних засобів, наведено в табл. 2.11.

Таблиця 2.11

Бухгалтерські проведення щодо обліку бартерних операцій з основними засобами

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          Визнання доходів від реалізації товару      361      702

 

           

            702      791

2          Податкові зобов’язання з ПДВ        702      641

3          Відвантаження товару по собівартості (ціні покупки) то-вару   791      902

 

           

            902      281

4          Визначення фінансового результату          793      441

5          Одержання об’єкта основних засобів        152      631

6          Податковий кредит з ПДВ   641      631

7          Залік дебіторської і кредиторської заборгованостей         631      361

8          Введення об’єкта в експлуатацію   104      152

Схему бухгалтерських записів находження основних засобів у межах товарооб-мінних (бартерних) операцій, коли одержання об’єкта основних засобів і введення його в експлуатацію передує відвантаженню товару (виконанню робіт, наданню по-слуг), наведено в табл. 2.12.

Таблиця 2.12

Бухгалтерські проведення щодо обліку бартерних операцій з основними засобами

 

№ з/п  Зміст операції            Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          Одержання об’єкта основних засобів        152      631

2          Відображення ПДВ   644      631

3          Податкові зобов’язання       643      641

4          Введення об’єкта основних засобів в експлуатацію        104      152

5          Відвантаження товару (роботи, надання послуги) (підписання акта прийому-передачі): за ціною продажу         361      702

 

           

            702      791

 

            Відображення ПДВ   702      641

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Продовження табл. 2.12

            По собівартості (ціні покупки) товару        791      902

 

           

            902      281

 

            Визначення фінансового результату          791      441

6          Податковий кредит  641      644