Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.7. Облік надходження основних засобів на підприємство : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.7. Облік надходження основних засобів на підприємство


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Об’єкти основних засобів зараховуються на баланс підприємства (оцінюються) за первісною вартістю. Під нею, згідно з п.4 П(С)БО 7, розуміється історична (фак-тична) собівартість необоротних активів у сумі коштів або справедливої вартості інших активів, оплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) нео-боротних активів. Визначення первісної вартості об’єктів основних засобів залежить від способів їхнього надходження на підприємство.

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

Основні засоби можуть надходити на підприємство шляхом:

1)         придбання за грошові кошти або їхні еквіваленти;

2)         обміну на інші об’єкти основних засобів;

3)         обміну на інші активи, а також роботи і послуги;

4)         виготовлення власними силами;

5)         внесення до статутного капіталу;

6)         безоплатного отримання;

7)         переведення зі складу оборотних активів;

8)         установлення активів за результатами інвентаризації;

9)         переводу зі складу об’єктів, що враховуються за балансом;

10)       повернення об’єктів, раніше переданих як внесок до статутного капіталу гос-

подарського товариства;

11)       одержання об’єктів після ліквідації господарського товариства.

Матеріальний актив визнається об’єктом основних засобів у момент, коли він

стає придатним для експлуатації. Такий висновок безпосередньо випливає з п. 29 П(С)БО 7, що встановлює момент початку нарахування амортизації.