Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_8b45789cce8b031d99c9f3833eda55ae, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Передмова      3

Розділ 1. Концептуальні засади організації фінансового бухгалтерського обліку в Україні...4

Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів            11

2.1.      Економічний зміст і характеристика необоротних матеріальних активів           12

2.2.      Класифікація основних засобів та інших необоротних активів    15

 

2.2.1.   Земельні ділянки        15

2.2.2.   Капітальні витрати на поліпшення земель             16

2.2.3.   Будівлі та споруди     16

2.2.4.   Машини та обладнання        18

2.2.5.   Транспортні засоби  19

2.2.6.   Інструменти, прилади та інвентар              20

2.2.7.   Бібліотечні фонди      21

2.2.8.   Інвентарна тара         21

2.2.9.   Предмети прокату     22

 

2.3.      Види оцінок основних засобів та їх характеристика         23

2.4.      Характеристика первинних документів та реєстрів для обліку основних засобів         25

2.5.      Аналітичний облік основних засобів          26

2.6.      Характеристика рахунків з обліку необоротних матеріальних активів  28

2.7.      Облік надходження основних засобів на підприємство  30

 

2.7.1.   Придбання основних засобів за грошові кошти та їхні еквіваленти        31

2.7.2.   Придбання основних засобів шляхом обміну на інші основні засоби     35

2.7.3.   Придбання основних засобів шляхом обміну на інші активи, роботи (послуги) ....40

2.7.4.   Виготовлення основних засобів власними силами          41

2.7.5.   Надходження основних засобів як внесок до статутного капіталу          42

2.7.6.   Безоплатне одержання основних засобів  43

2.8.      Облік внутрішнього переміщення і вибуття основних засобів     43

2.8.1.   Продаж основних засобів за грошові кошти          43

2.8.2.   Безоплатна передача основних засобів      44

2.8.3.   Ліквідація основних засобів             45

2.8.4.   Передача основних засобів до статутного капіталу іншого підприємства         48

2.9.      Облік амортизації (зносу) необоротних матеріальних активів     50

2.10.    Облік операцій переоцінки основних засобів        55

2.11.    Облік операцій з поліпшення основних засобів    57

2.12.    Інвентаризація основних засобів     61

2.13.    Розкриття інформації про склад і рух необоротних активів у фінансовій звітності        62

2.14.    Практичний блок       63

Контрольні запитання          63

Тести для самоконтролю      63

Практичні вправи для самостійної роботи             65

Розділ 3. Облік орендних операцій             67

3.1.      Економічна сутність і визначення оренди              68

3.2.      Класифікаційна характеристика видів оренди       69

3.3.      Облік операцій оренди у орендаря              72

3.4.      Облік оренди у орендодавця            76

3.5.      Розкриття інформації про оренду у фінансових звітах       78

3.6.      Практичний блок       81

Контрольні запитання          81

Тести для самоконтролю      81

Практичні вправи для самостійної роботи             83

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Розділ 4. Облік нематеріальних активів      84

4.1.      Визначення нематеріальних активів           85

4.2.      Класифікація нематеріальних активів         85

4.3.      Загальна характеристика рахунків обліку нематеріальних активів          87

4.4.      Визнання й оцінювання нематеріальних активів              88

4.5.      Первісна вартість нематеріальних активів             89

4.6.      Капітальні інвестиції підприємства в нематеріальні активи        93

4.7.      Облік надходження нематеріальних активів          93

 

4.7.1.   Придбання нематеріальних активів шляхом обміну на інші види активів          94

4.7.2.   Надходження нематеріальних активів у якості внеску до статутного капіталу              97

4.7.3.   Створення нематеріальних активів власними силами підприємства    97

4.7.4.   Безоплатне отримання         98

 

4.8.      Амортизація нематеріальних активів          99

4.9.      Облік вибуття нематеріальних активів       101

 

4.10.    Переоцінювання нематеріальних активів  102

4.11.    Документування операцій з обліку нематеріальних активів        104

4.12.    Інвентаризація нематеріальних активів      106

4.13.    Практичний блок       107

Контрольні запитання          107

Тести для самоконтролю      107

Практичні вправи для самостійної роботи             111

Розділ 5. Облік виробничих запасів            113

5.1.      Загальні аспекти організації обліку запасів             114

5.1.1.   Економічна сутність категорії «запаси», класифікація запасів та основні завдання їх обліку    114

5.1.2.   Визнання запасів для цілей бухгалтерського обліку          117

 

5.2.      Характеристика бухгалтерських рахунків з обліку запасів            118

5.3.      Документування операцій з руху виробничих запасів      120

5.4.      Облік надходження запасів              121

 

5.4.1.   Придбання запасів за плату             121

5.4.2.   Виготовлення запасів власними силами    122

5.4.3.   Внесення запасів до статутного капіталу підприємств     122

5.4.4.   Безоплатне отримання запасів        122

5.4.5.   Отримання запасів в результаті операцій обміну              122

5.5.      Оцінювання запасів на дату балансу          124

5.5.1.   Уцінювання запасів  124

5.5.2.   Дооцінювання запасів          125

5.6.      Облік вибуття запасів            125

5.6.1.   Методи оцінювання вартості вибуття запасів       125

5.6.2.   Відпуск запасів у виробництво        128

5.6.3.   Продаж запасів          130

5.6.4.   Обмін запасами         131

 

5.6.4.1.            Обмін подібними активами             131

5.6.4.2.            Обмін неподібними активами         133

 

5.7.      Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)       136

5.8.      Особливості обліку товарів              138

 

5.8.1.   Облік товарів за цінами придбання            139

5.8.2.   Облік товарів за цінами продажу     140

5.8.3.   Відображення вартості товарів у звітності             142

5.9.      Інвентаризація запасів          143

5.10.    Практичний блок       147

Контрольні запитання          147

Тести для самоконтролю      147

Практичні вправи для самостійної роботи             149

Зміст

Розділ 6. Облік виробництва та реалізації готової продукції        151

6.1.      Визначення готової продукції          152

6.2.      Побудова обліку готової продукції  152

6.3.      Оцінювання готової продукції         153

6.4.      Система рахунків обліку готової продукції             154

6.5.      Класифікація витрат за економічними елементами          156

6.6.      Облік та документування виробничої собівартості готової продукції     162

6.7.      Калькуляція собівартості готової продукції            166

6.8.      Методи калькулювання собівартості готової продукції    169

6.9.      Облік операцій відвантаження продукції    172

 

6.10.    Інвентаризація готової продукції     174

6.11.    Практичний блок       176

Контрольні запитання          176

Тести для самоконтролю      176

Практичні вправи для самостійної роботи             178

Розділ 7. Облік грошових коштів      180

7.1.      Економічна сутність, поняття та характеристика грошових коштів        181

7.2.      Організація первинного обліку операцій з готівкою         182

7.3.      Фінансовий облік касових операцій           186

7.4.      Організація безготівкових розрахунків                    189

 

7.4.1.   Види рахунків у банках, порядок їх відкриття та закриття            189

7.4.2.   Форми безготівкових розрахунків  191

7.4.3.   Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках банків  197

 

7.5.      Особливості обліку операцій на поточних рахунках в іноземній валюті            203

7.6.      Облік інших коштів    213

7.7.      Практичний блок       218

Контрольні запитання          218

Тести для самоконтролю      218

Практичні вправи для самостійної роботи             219

Розділ 8. Облік фінансових інвестицій        223

8.1.      Поняття фінансових інвестицій, їхня класифікація            224

8.2.      Визнання та оцінювання фінансових інвестицій              230

8.3.      Облік довгострокових фінансових інвестицій       232

 

8.3.1.   Облік фінансових інвестицій в асоційовані, дочірні підприємства та в спільну діяльність      234

8.3.2.   Облік фінансових інвестицій, які утримуються до їхнього погашення    241

8.3.3.   Облік інших довгострокових інвестицій     247

 

8.4.      Облік поточних фінансових інвестицій      249

8.5.      Відображення фінансових інвестицій у фінансовій звітності       250

8.6.      Практичний блок       252

Контрольні запитання          252

Тести для самоконтролю      252

Практичні вправи для самостійної роботи             254

Розділ 9. Облік дебіторської заборгованості           256

9.1.      Визначення та економічна сутність дебіторської заборгованості            257

9.2.      Міжнародний досвід організації обліку дебіторської заборгованості       260

9.3.      Облік довгострокової дебіторської заборгованості            262

9.4.      Синтетичний та аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості         265

9.5.      Синтетичний та аналітичний облік поточної дебіторської заборгованості       269

 

9.5.1.   Облік короткострокових векселів отриманих        270

9.5.2.   Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги    272

9.6.      Облік розрахунків з іншими дебіторами      274

9.6.1.   Облік розрахунків за авансами виданими              274

9.6.2.   Облік розрахунків з підзвітними особами  275

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

9.6.3    Облік розрахунків за нарахованими доходами      277

9.6.4    Облік розрахунків за претензіями    278

9.6.5    Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків       280

9.6.6. Облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок              281

9.6.7 Облік розрахунків з іншими дебіторами        282

9.7.      Інвентаризація дебіторської заборгованості           283

9.8.      Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності          285

9.9.      Практичний блок       286

Контрольні запитання          286

Тести для самоконтролю      286

Практичні вправи для самостійної роботи             287

Розділ 10. Облік власного капіталу              289

10.1.    Економічна сутність поняття «власний капітал» та його класифікація  290

10.2.    Характеристика рахунків з обліку власного капіталу        292

10.3.    Порядок формування, зміни та облік статутного капіталу            297

10.4.    Порядок формування, обліку та використання пайового капіталу          306

10.5.    Особливості формування, обліку та використання додаткового капіталу          309

10.6.    Особливості формування, обліку та використання резервного капіталу            311

10.7.    Особливості формування, обліку та використання нерозподіленого прибутку

(непокритих збитків)             313

10.8.    Особливості нарахування та сплати дивідендів    315

10.9.    Особливості формування, обліку та використання неоплаченого і вилученого капіталу ..316

10.10.  Практичний блок       318

Контрольні запитання          318

Тести для самоконтролю      318

Практичні вправи для самостійної роботи             320

Розділ 11. Облік довгострокових зобов’язань        322

11.1.    Поняття, класифікація та оцінювання довгострокових зобов’язань        323

11.2.    Облік довгострокових кредитів банку         325

11.3.    Облік інших довгострокових фінансових зобов’язань      336

11.4.    Облік інших довгострокових зобов’язань  347

11.5.    Облік доходів майбутніх періодів     350

11.6.    Практичний блок       351

Контрольні запитання          351

Тести для самоконтролю      351

Практичні вправи для самостійної роботи             352

Розділ 12. Облік короткострокових зобов’язань    355

12.1.    Облік короткострокових кредитів банків    355

12.2.    Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги            357

12.3.    Облік зобов’язань, забезпечених короткостроковими векселями виданими    360

12.4.    Облік поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками       361

12.5.    Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями    362

12.6.    Облік інших поточних зобов’язань             363

12.7.    Практичний блок       364

Контрольні запитання          364

Тести для самоконтролю      365

Практичні вправи для самостійної роботи             367

Розділ 13. Облік розрахунків з оплати праці          369

13.1.    Механізм регулювання, форми та системи оплати праці             370

13.2.    Організаційно-правові аспекти трудових взаємовідносин          375

13.3.    Облік особового складу працівників           377

13.4.    Облік використання робочого часу та виробітку  378

13.5.    Порядок нарахування заробітної плати      380

13.6.    Характеристика основних видів утримань із заробітної плати    397

Зміст

13.7.    Характеристика та порядок визначення відрахувань на соціальні заходи         401

13.8.    Зведений облік розрахунків з оплати праці            404

13.9.    Порядок виплати заробітної плати             410

 

13.10.  Особливості обліку виплати заробітної плати в натуральній формі       414

13.11.  Порядок визначення компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати     415

13.12.  Порядок проведення індексації грошових доходів працівників  417

13.13.  Практичний блок       420

Контрольні запитання          420

Тести для самоконтролю      420

Практичні вправи для самостійної роботи             422

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів             426

14.1.    Економічна сутність доходів і фінансових результатів      427

14.2.    Визнання, оцінювання і класифікація доходів та фінансових результатів          427

14.3.    Облік доходів від звичайної діяльності       430

 

14.3.1. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)      430

14.3.2. Облік інших операційних доходів    433

14.3.3. Облік фінансових доходів     436

14.3.4. Облік інших доходів  438

14.3.5. Облік доходів від надзвичайних подій        440

14.4.    Облік фінансових результатів           441

14.4.1. Облік фінансових результатів звичайної діяльності          441

14.4.2. Облік фінансових результатів від надзвичайних подій     446

 

14.5.    Облік використання прибутку         446

14.6.    Практичний блок       448

Контрольні запитання          448

Тести для самоконтролю      449

Практичні вправи для самостійної роботи             451

Розділ 15. Облік витрат діяльності  456

15.1.    Економічна сутність та класифікація витрат           457

15.2.    Облік собівартості реалізованої продукції  459

15.3.    Облік операційних витрат    460

 

15.3.1. Облік адміністративних витрат       460

15.3.2. Облік витрат на збут             462

15.3.3. Облік інших витрат операційної діяльності            464

 

15.4.    Облік фінансових витрат      467

15.5.    Облік втрат від участі в капіталі       469

15.6.    Облік інших витрат    470

15.7.    Облік витрат від надзвичайних подій         471

15.8.    Практичний блок       473

Контрольні питання             473

Тести для самоконтролю      475

Практичні вправи для самостійної роботи             476

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування         481

16.1.    Загальна характеристика податків, зборів та інших обов’язкових платежів       484

16.2.    Загальнодержавні податки та обов’язкові платежі            487

16.3.    Місцеві податки і збори        511

16.4.    Внески до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування          515

16.5.    Практичний блок       522

Контрольні запитання          522

Тести для самоконтролю      522

Практичні вправи для самостійної роботи             526

Список рекомендованої літератури            528

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Наталя Ігорівна ВЕРХОГЛЯДОВА

Варвара Петрівна ШИЛО

Світлана Борисівна ІЛЬІНА

Валентина Іванівна КИСЛА

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

ФІНАНСОВИЙ

ОБЛІК:

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 17.12.2009. Формат 70x100/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 30,15.

Наклад 800 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_8b45789cce8b031d99c9f3833eda55ae, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0