Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Практичні вправи для самостійної роботи : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Практичні вправи для самостійної роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Вправа 1

Визначити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у 1 кварталі 2006 року, якщо відомо, що:

1)         валові доходи — 200 тис. грн;

2)         валові витрати — 80 тис. грн;

3)         амортизаційні відрахування — 40 тис. грн;

4)         збитки минулого періоду — 20 тис. грн;

5)         придбано торговий патент — 5 тис. грн.

Вправа 2

Визначити суму податку на прибуток у 3 кварталі 2004 р., якщо відомо, що:

1)         валові доходи — 80 тис. грн;

2)         валові витрати — 30 тис. грн;

3)         балансова вартість ОФ гр. 1 на початок 2 кв. — 200 тис. грн;

4)         балансова вартість ОФ гр. 2 на початок 2 кв. — 100 тис. грн;

5)         балансова вартість ОФ гр. 3 на початок 2 кв. — 140 тис. грн;

6)         у 2-му кварталі введено в експлуатацію верстат — 10 тис. грн;

7)         ліквідований склад готової продукції (первісна вартість — 15 тис. грн, знос — 11,5 тис. грн);

8)         проданий принтер — 1,5 тис. грн.

Вправа 3.

Визначити суму ПДВ до сплати за такими господарськими операціями:

1)         відвантажена без попередньої оплати готова продукція (у т.ч. ПДВ) — 6000 грн;

2)         отриманий аванс від покупця — платника податків за загальною системою (у т.ч. ПДВ) — 2400 грн;

3)         нарахований доход у вигляді відсотків за збереження коштів — 400 грн;

4)         орендна плата легкового автомобіля (у т.ч. ПДВ) — 1200 грн;

5)         собівартість реалізованої продукції — 4000 грн;

6)         амортизація основних засобів — 1400 грн;

7)         розрахунково-касове обслуговування банку — 40 грн;

8)         придбано пальне у неплатника ПДВ без попередньої оплати — 2000 грн.

Вправа 4

Підприємство придбало 5 т цукру за ціною 2300 грн/т. За цей звітний період з цієї кіль-кості реалізовано 3,5 т за ціною 2900 грн за 1 т. Також передано неприбутковій організації 0,2 т цукру та списано 0,1 т з причини нестачі (винуватця не встановлено). Крім того, підприємство

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування

придбало у платника ПДВ 400 л палива за ціною 1,90 грн, яке використане повністю в поточ-ному звітному періоді таким чином: для вантажного автомобіля — 300 л, для легкового автомо-біля — 100 л. Також до вантажного автомобіля придбано запчастини на суму 380 грн у неплат-ника ПДВ. За цей період було продано склад (первісна вартість — 5600 грн, знос — 3700 грн) за ціною 1600 грн. Звичайна ціна на рівні договірної. Склад продано неплатнику ПДВ.

Визначте суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. Усі суми наведено з урахуванням ПДВ.

Вправа 5

Робітникові нараховано заробітну плату в розмірі 800 грн, надано цільовуа допомогу від працедавця — 300 грн та нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності — 240 грн. Визна-чте розмір соціальних внесків до фондів соціального страхування.

Вправа 6

Робітникові нараховано заробітну плату в розмірі 1900 грн, премію — 500 грн та видано безоплатну путівку на лікування за рахунок коштів соціального страхування — 2300 грн. Ви-значте розмір соціальних внесків до фондів соціального страхування.

Вправа 7

Робітникові нараховано заробітну плату в розмірі 800 грн, надано цільову допомогу від працедавця — 300 грн та нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності — 240 грн. Визна-чте розмір соціальних внесків до фондів оціального страхування.

Вправа 8

Промислове підприємство міститься в басейні річки Дніпро і в своїй діяльності викорис-товує водні ресурси загальнодержавного призначення із змішаного джерела. Ліміт води — 1300 куб. м. За даними первинного обліку підприємство забрало 1500 куб. м, з них підземної води — 600 куб. м, поверхневої — 900 куб. м. Ставки збору: з поверхневих вод — 4,79 грн, з підземних вод — 4,54 грн.

Визначте суму збору, що підлягає сплаті до державного та місцевого бюджетів.

Вправа 9

У звітному кварталі викиди підприємства ставили:

—        водню хлористого — 1 т;

—        твердих речовин — 3 т; Норматив збору за кожну тонну — 2 грн. Підприємство має транспортні засоби. За звітний період використано пального:

—        бензину неетилового — 5 т;

—        дизельного палива — 15 т. Норматив збору за викиди пального — 1,45 за 1 т. Коригуючі коефіцієнти: К1=1,8 К2=1,25. Визначте суму збору за забруднення навколишнього середовища.