Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
16.5. Практичний блок Контрольні запитання : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

16.5. Практичний блок Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

1.         Чим податки відрізняються від обов’язкових платежів?

2.         Яким нормативним документом установлено перелік податків та обов’язкових платежів в Україні?

3.         Дайте визначення прямих і непрямих податків. Які податки належать до прямих і не-прямих.

4.         Як визначити оподатковуваний прибуток?

5.         Що включається в валовий дохід для розрахунку оподатковуваного прибутку?

6.         Як визначається ПДВ до сплати та в які терміни сплачується?

7.         Що таке бюджетне відшкодування з ПДВ та як його отримати?

8.         Назвіть об’єкти оподаткування ПДФО та ставки.

9.         Які існують ставки акцизного збору?

 

10.       Що є підакцизними товарами? Хто є платниками акцизного збору?

11.       Назвіть види мита.

12.       Порядок справляння страхових внесків до фонду соціального страхування на випадок безробіття.

13.       Порядок справляння страхових внесків до Пенсійного фонду.

14.       Як розраховується податок з власників транспортних засобів?

15.       Порядок справляння комунального податку.

16.       За які види діяльності здійснюється плата за патентування деяких видів підприємниць-кої діяльності?

17.       Назвіть особливості розрахунку плати за землі сільськогосподарського призначення.

18.       Особливості розрахунку плати за землі, які містяться в населених пунктах.

19.       Як визначаються відстрочені податкові активи або зобов’язання?

20.       Як в програмі «1С:Бухгалтерія» ведеться облік валових доходів та витрат, а також фор-мується податковий кредит та зобов’язання з ПДВ?

Тести для самоконтролю

1.         Податки — це:

а)         обов’язкові платежі юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру до-

ходів;

б)         обов’язкові платежі фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна;

в)         обов’язкові платежі до бюджету відповідного рівня, здійснювані юридичними та фі-

зичними особами в порядку і на умовах, що визначаються законами про оподатку-

вання.

2.         Об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом:

а)         зменшення суми валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та суму

амортизаційних відрахувань;

б)         зменшення суми скоригованого валового доходу на суму будь-яких витрат платника

податку та суму амортизаційних відрахувань;

в)         зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму будь-яких

витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здій-

снюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які купуються (виготов-

ляються) таким платником податку для їхнього подальшого використання у власній

господарській діяльності та на суму амортизаційних відрахувань;

г)         зменшення суми скоригованого доходу звітного періоду на суму валових витрат.

озділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування

3.         Прибуток підприємства за звітний період визначається як:

а)         виторг від реалізації продукції за винятком ПДВ і собівартості продукції:

б)         сума скоригованого валового доходу, зменшена на суму валових витрат та амортиза-

ційних відрахувань:

в)         сума скоригованого валового доходу, зменшена на суму валових витрат:

г)         сума валового доходу, зменшена на суму валових витрат та амортизаційних відраху-

вань.

4.         До складу валових витрат включаються суми витрат, пов’язані з поліпшенням основних

фондів:

а)         повністю;

б)         у розмірі 5% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного

періоду;

в)         у розмірі 8% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного

періоду;

г)         у розмірі 10% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного

періоду.

5.         Податок на додану вартість є:

а)         непрямим податком, який сплачується до державного бюджету на кінцевому етапі

виробництва або споживання;

б)         непрямим податком, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі про-

сування товару від виробництва до споживача;

в)         непрямим податком, який сплачується до державного бюджету і є складовою части-

ною прибутку підприємства;

г)         правильної відповіді немає.

6.         Що є об’єктом оподаткування ПДВ операцій з поставки товарів (робіт, послуг):

а)         продаж товарів (робіт, послуг) на митній території України, в тому числі операції з

оплати вартості об’єктів за договорами фінансової оренди (лізингу) та операцій з пе-

редачі права власності на об’єкти схову постачальника;

б)         передача основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для фор-

мування її цілісного майнового комплексу в обмін на корпоративні права при ввезені

на митну територію України;

в)         передача майна в заставу позикодавцеві (кредитору) згідно з договором позики та

його повернення заставодавцю після закінчення дії такого договору;

г)         ввезення на митну територію товарів для видавничої діяльності з виготовлення під-

ручників.

7.         Датою виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість вважається:

а)         дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку;

б)         дата відвантаження товарів покупцеві, а для робіт (послуг) — дата оформлення до-

кумента, що підтверджує факт виконання робіт;

в)         подія, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця на банківський

рахунок платника податку, або дата відвантаження товарів покупцеві з оформленням

відповідного документа.

8.         Єдиний митний тариф України — це:

а)         податок на товари та предмети, які перетинають митний кордон України;

б)         обов’язковий платіж за здійснення певних дій та видачу документів, маючих юридич-

не значення, уповноваженими на те органами;

в)         систематизоване зведення ставок мита;

4) немає жодної правильної відповіді.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

9. Які існують особливі види мита для захисту економічних інтересів України та україн-ських товаровиробників:

а)         преференційні, повні, пільгові;

б)         специфічні, адвалерні, комбіновані;

в)         компенсаційні, спеціальні, антидемпінгові;

г)         ввізні, вивізні, сезонні.

10.       Акцизний збір — це:

а)         податок на високорентабельні та високомонопольні товари;

б)         специфічний акциз;

в)         непрямий податок;

г)         усі відповіді правильні.

11.       Ставки акцизного збору встановлюються:

а)         у відсотках до обороту з продажу;

б)         у відсотках від ціни одиниці продукції;

в)         у твердих сумах з обороту продажу.

г)         за ставками у відсотках до обороту з продажу та в твердих сумах з одиниці реалізова-

ного товару.

12.       Податкова соціальна пільга:

а)         це сума витрат, понесених платником податку–резидентом у зв’язку придбанням

товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних осіб або юридичних осіб протягом

звітного року, на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного

оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року;

б)         дає право на пільгове оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб;

в)         дає право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отрима-

ного з джерел на території України від одного працедавця у вигляді заробітної плати;

г)         застосовується до всіх видів доходів фізичної особи, якщо сукупно розмір місячного

оподатковуваного доходу не перевищує 510 грн.

13.       До складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку

включаються такі доходи:

а)         сума державної адресної допомоги;

б)         аліменти, що виплачуються платникові податку;

в)         дохід, отриманий платником податку від його працедавця як додаткове благо;

г)         допомога за вагітністю та пологами.

14.       До складу загального місячного оподатковуваного доходу не включаються:

а)         вартість путівки, отриманої за рахунок підприємства;

б)         кошти або майно (немайнові активи), отримані платником податку як хабар;

в)         сума, сплачена працедавцем на користь закладів освіти в рахунок компенсації вар-

тості підготовки платника податку — найманої особи за профілем діяльності такого

працедавця;

г)         разова матеріальна допомога за сімейними обставинами.

15.       Яку суму слід включити до оподатковуваного доходу, якщо підприємство надало своєму

працівникові туристську путівку вартістю 900 грн (у тому числі ПДВ — 150 грн):

а)         900 грн;

б)         750 грн;

в)         1034 грн;

г)         862 грн.

Розділ 16. Облік розрахунків з бюджетом та органами соціального страхування

16.       До доходу внаслідок дарування роботодавцем застосовуються ставки:

а)         5%;

б)         13% (15%);

в)         26% (30%);

г)         1%.

17.       Закон про державне пенсійне соціальне страхування передбачає утримані страхові вне-

ски сплачувати:

а)         до солідарної системи (платники — роботодавці);

б)         до Накопичувального фонду (платники — фізичні особи);

в)         до недержавних пенсійних фондів.

18.       Ставка пенсійних внесків з продажу нерухомого майна:

а)         1,5%;

б)         1%;

в)         3%;

г)         6%.

19.       До яких фондів державного соціального страхування здійснюються утримання із суми

оплати праці робітників, які не є у штаті підприємства за виконання разових робіт:

а)         фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;

б)         фонду державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працез-

датності;

в)         фонду державного соціального страхування від нещасного випадку;

г)         немає правильної відповіді.

20.       Для добровільно зареєстрованих осіб до Фонду соціального страхування з тимчасової

втрати працездатності ставка дорівнює:

а)         2,9%;

б)         1,9%;

в)         0,7%;

г)         3,4%.

21.       Строк дії патенту для здійснення торгової діяльності:

а)         1 рік;

б)         3 роки;

в)         5 років;

г)         3 місяці.

22.       Плата за землю залежить:

а)         тільки від функціонального використання землі;

б)         тільки від місцезнаходження;

в)         від виду діяльності платника податку;

г)         усі відповіді правильні.

23.       Об’єктом оподаткування податком з власників транспортних засобів є:

а)         усі транспортні засоби;

б)         тільки колісні транспортні засоби;

в)         тільки транспортні засоби з двигунами внутрішнього згорання;

г)         усі транспортні засоби, крім гусеничних тракторів та окремих автомобілів спеціаль-

ного призначення.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

24.       Збір за забруднення навколишнього середовища стягується за:

а)         розміщення відходів;

б)         викиди забруднювальних речовин до атмосферного повітря стаціонарними та пере-

сувними джерелами забруднення;

в)         викиди забруднювальних речовин безпосередньо до водних об’єктів;

г)         усі відповіді правильні.

25.       Платниками комунального податку є:

а)         фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності;

б)         фізичні особи — наймані робітники;

в)         юридичні особи всіх форм власності;

г)         громадяни країни.