Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_593cea2d9e338915a48b40ea984e380e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Аналітичний облік основних засобів : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

2.5. Аналітичний облік основних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Аналітичний облік основних засобів на підприємстві ведеться за кожним інвен-тарним об’єктом. Об’єктом обліку основних засобів є закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього або конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання самостійних функцій, або ж відокремлений комп-лекс конструктивно з’єднаних предметів, що представляють собою єдине ціле і спіль-но виконують певну роботу.

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний термін корисного використання, то в бухгалтерському обліку кожна з цих частин може ви-знаватися як окремий об’єкт основних засобів. Це дуже важливо для обліку облад-Розділ 2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів

нання і транспортних засобів, деталі яких обліковуються окремо, а також особливо важливо для будинків і споруд, які постійно перебудовуються, поліпшуються, пере-обладнуються.

Отже, об’єкт основних засобів може складатися як із одного, так із декількох пред-метів. Крім того, ПБО-7 передбачає, що об’єктом обліку може бути частина об’єкта основних засобів. Це можливо, якщо:

—        ті частини, з яких складається об’єкт, мають різний термін корисного викорис-

тання;

—        підприємству належить не весь об’єкт, а тільки його частина.

Досить часто використовуються такі варіанти:

1)         один об’єкт — декілька предметів;

2)         декілька об’єктів — один предмет;

3)         один об’єкт — частина предмета.

У підприємства є вибір підходів до визначення об’єкта обліку основних засобів. Найбільш раціональним підходом для підприємств є напрацювання спеціальною ко-місією єдиних принципів визначення об’єктів обліку. Ці принципи відображаються в наказі про облікову політику в питаннях обліку основних засобів.

Кожному об’єкту основних засобів присвоюється інвентарний номер, що збері-гається за об’єктом протягом усього терміну його використання, який наноситься на об’єкт і відображається в первинних документах та реєстрах з обліку основних засо-бів.

Для цілей податкового обліку поняття об’єкта основних фондів не встановлюєть-ся, оскільки пооб’єктний облік характерний тільки для групи 1.

Аналітичний облік ведеться також за видами основних засобів, місцем їхньої екс-плуатації, матеріально-відповідальними особами. Принципово важливим для органі-зації обліку основних засобів є чітке визначення інвентарного об’єкта (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Інвентарні об’єкти основних засобів

 

№ з/п  Основні засоби         Інвентарний об’єкт

1          Будівлі            Кожна окрема будівля разом з надвірними добудовами. Якщо надвірні добудови і споруди обслуговують дві і біль-ше будівель, то їх слід вважати самостійними інвентарними об’єктами

2          Споруди         Кожна окрема споруда з усіма пристосуваннями, які склада-ють з нею єдине ціле

3          Передавальні пристрої         Кожний окремий пристрій, який має самостійне значення, за допомогою якого здійснюється: передача електричної і теплової енергії; передача механічної енергії від машин — двигунів до робочих машин; переміщення рідких або газо-подібних речовин від одного інвентарного об’єкта до іншого

4          Транспортні засоби  Кожний окремий об’єкт з включенням усіх пристосувань, які належать до нього

5          Силові машини і устатку-вання      Кожна окрема машина, включаючи деталі, які входять до її складу, прилади, а також трубопроводи, які належать до неї, кабелі, електропроводи, індивідуальна огорожа, фундамент

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 2.2

6          Робочі машини і устатку-вання       Кожна окрема машина, апарат, агрегат-установка, включа-ючи двигуни, які входять до її складу, пристосування, при-лади, інструменти, електроустаткування, а також індивіду-альна огорожа і фундамент

7          Вимірювальні і регулю-вальні прилади та при-строї       Предмети, які не є складовою частиною будь-якого іншого інвентарного об’єкта, а мають своє самостійне призначення

8          Інструменти  Ріжучі, ударні, давлячі інструменти, в тому числі ручні, механізовані (гідравлічні), ті, які працюють за допомогою електроенергії, а також різного роду пристосування (робочі зажими, тиски тощо)

9          Виробничий   інвентар   і пристосування Предмети виробничого призначення для полегшення ви-робничих операцій під час роботи (робочі столи, верстати тощо), устаткування (групові огородження машин тощо), а також сховища для зберігання сипучих і рідких тіл (баки, чани, зокрема інвентарна тара тощо)Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_593cea2d9e338915a48b40ea984e380e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0