Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 15. Облік витрат діяльності : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Розділ 15. Облік витрат діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Таблиця 1

Реєстр господарських операцій

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Сума, грн

1          Нараховано заробітну плату: – директорові підприємства – головному бухгалтерові – працівникам відділу збуту готової продукції – працівникам поліклініки, що перебуває на балансі підприємства  3500 3000 6500 16 900

2          Нараховано внески до фондів соціального страхування відповідно чинного законодавства (див. операцію 1)    ?

3          Нараховано резерв на оплату відпусток: – адміністративному персоналу – персоналу відділу збуту – працівникам поліклініки, що знаходиться на балансі підприємства      876 667 1340

4          Оплачено послуги банку за розрахунково-касове обслуговування       1342

5          Нараховано комунальний податок 876

6          Оплачено вартість отриманої ліцензії        453

7          Здійснено нарахування зносу: – будівель виробничих цехів – виробничого обладнання – адміністративних будівель – обладнання офісів

– обладнання, що забезпечує збут продукції – будівлі поліклініки – медичного обладнання  57 980 13 456 12 788 7980 5678 45 000 1342

8          Відображено нестачі і втрати від псування ТМЦ                                                  243

9          Здійснено нарахування: – витрат на зв’язок – витрат на аудиторські послуги 1500 20 000

10        Відображено списання адміністративних витрат на фінансовий ре-зультат    ?

11        Відображено списання витрат на збут на фінансовий результат           ?

12        Відображено списання інших витрат операційної діяльності на фінан-совий результат       

Вправа 2

На підставі наведених у реєстрі господарських операцій даних (табл. 2) за звітний період ТЗоВ «Таврія» необхідно:

1)         оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства за звітний період;

2)         визначити необхідні суми;

3)         вказати назви первинних документів у кожному випадку.

Таблиця 2

Реєстр господарських операцій

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Сума, грн

1          Видано аванс на відрядження торговельному агентові   500

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 2

2          Здійснено нарахування заробітної плати: – працівникам відділу збуту – адміністративно-управлінському персоналу підприємства  45 789 34 800

3          Здійснено нарахування на заробітну плату внесків до фондів соціального страхування у відповідності з чинним законодавством (див. операцію 2)          ?

4          Списано витрати на відрядження торговельного агента            498

5          Повернуто в касу підприємства зайво виданий торговельному агентові аванс на відрядження      ?

6          Відображено списання вартості пакувальних матеріалів для потреб збуту      598

7          Здійснено нарахування зносу: – адміністративних будівель – обладнання офісів – обладнання, що забезпечує збут продукції     34 890 15 895 12 350

8          Створено резерв сумнівних боргів 1400

9          Акцептовано рахунок фірми, що надає рекламні послуги за рекламу гото-вої продукції, в т.ч. ПДВ            3800

10        Створено забезпечення гарантійних зобов’язань            3400

11        Відображається списання адміністративних витрат на фінансовий резуль-тат           ?

12        Відображається списання витрат на збут на фінансовий результат      ?

Вправа 3

На підставі наведених у реєстрі господарських операцій даних (табл. 3) за звітний період ТЗоВ «Степ» необхідно:

1)         оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства за звітний період;

2)         визначити необхідні суми;

3)         вказати назви первинних документів у кожному випадку.

Таблиця 3

Реєстр господарських операцій

 

№ з/п

1

2

3

4 5

6

7

8 9       Зміст господарської операції           Сума, грн

 

            Отримано інформацію про нарахування дивідендів компанією — об’єктом інвестування, ВАТ «Магнолія», фінансові інвестиції обліковуються за ме-тодом участі в капіталі асоційованого підприємства            23 000

 

            Отримано дивіденди від ВАТ «Магнолія» шляхом перерахування їх на по-точний рахунок ТЗоВ «Степ»            23 000

 

            Нараховано відсотки за користування довгостроковим кредитом банку          786

 

            Нараховано відсотки за виданим короткотерміновим переказним векселем   134

 

            Сплачено відсотки за виданим короткотерміновим переказним векселем шляхом перерахування коштів з поточного рахунку 134

 

            Відображено нарахування доходу за отриманими роялті           250

 

            Відображено нарахування відсотків за емітованими облігаціями на 1 млн грн, купонна ставка — 10% річних, що дорівнює ринковій        ?

 

            Відображено нарахування відсотків по заборгованості з фінансової оренди    980

 

            Відображається списання фінансових витрат на фінансовий результат           ?

Розділ 15. Облік витрат діяльності

Вправа 4

ВАТ «Космос» має довгострокові фінансові інвестиції на суму 3 млн грн. За звітний рік спільні підприємства — об’єкти інвестування одержали прибутки:

—        СП «Оріон» — на суму 900 тис. грн;

—        СП «Альфа-Центавра» — на суму 3 млн. грн;

—        СП «Чумацький шлях» — на суму 1,5 млн грн.

Інші об’єкти інвестування одержали збитки в звітному періоді:

—        СП «Сіріус» — на суму 300 тис. грн;

—        СП «Меркурій» — на суму 240 тис. грн.

Визначте фінансовий результат від участі в капіталі ВАТ «Космос».

Вправа 5

ВАТ «Дари моря» в січні поточного року отримало короткостроковий кредит у банку на суму 560 тис. грн під 32% річних на півроку. Підприємство випустило облігаційну позику на 2 млн грн, термін дії позики — 5 років. Номінальна й емісійна вартості облігацій — 200 грн, ку-понна ставка — 10% річних, ринкова ставка відсотка становить 11%. Відсотки сплачуються один раз на рік — 31 грудня. Визначте суму фінансових витрат ВАТ «Дари моря» за поточний рік.

Вправа 6

ВАТ «Оазис» у поточному році отримало:

—        доходи від реалізації товарів на суму 1 млн 560 тис. грн;

—        інші операційні доходи на суму 450 тис. грн;

—        інші доходи на суму 45 тис. грн;

—        інші фінансові доходи на суму 120 тис. грн.

Собівартість реалізованого товару становила 850 тис. грн, адміністративні витрати — 245 тис. грн, витрати на збут — 85 тис. грн, інші витрати операційної діяльності — 320 тис. грн, інші витрати — 17 тис. грн, фінансові витрати — 72 тис. грн. Сума отриманих передплат від покупців за звітний період становила 952 тис. грн. Визначте прибуток підприємства та податок на при-буток згідно з даними фінансового обліку.

Вправа 7

На підставі наведених у реєстрі господарських операцій даних (табл. 4) відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції і визначити необхідні суми.

Таблиця 4

Реєстр господарських операцій

 

№        Зміст господарської операції                                           Сума, грн

1          Відображено реалізацію поточних фінансових інвестицій: – визнаний дохід від реалізації – собівартість реалізованих поточних фінансових інвестицій     750 325

2          Відображено реалізацію основних засобів:

– визнаний дохід від реалізації, в т.ч. ПДВ

– знос основних засобів, що нарахований на момент реалізації

– первісна вартість основних засобів

– залишкова вартість

– визнані витрати, пов’язані з реалізацією основних засобів (нарахо-вана заробітна плата робітникам по демонтажу — 450 грн, нараху-вання на заробітну плату — ?)   1788 1235 1600

?

?

3          Відображено уцінку основних засобів: – первісна вартість – сума нарахованого зносу – сума уцінки за даними первинних документів       9000 2300 563

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 4

4          Відображено ліквідацію основних засобів:           

            – первісна вартість об’єктів, що ліквідуються       35 000

            – знос об’єктів, що ліквідуються     2700

            – витрати, що пов’язані з ліквідацією (заробітна плата робітників,       ?

            що здійснювали демонтаж — 450 грн, нарахування на заробітну        

            плату — 162,9 грн)  

5          – вартість оприбуткованого металобрухту            320

 

            Відображено списання інших витрат на фінансові результати за звіт-  ?

            ний період    

Вправа 8

На підставі наведених у реєстрі господарських операцій даних (табл. 5) за звітний період ТЗоВ «Корифей» необхідно:

1)         оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства за звітний період;

2)         визначити необхідні суми;

3)         вказати назви первинних документів у кожному випадку.

Таблиця 5

Реєстр господарських операцій

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Сума, грн

1          Відображено списання втрачених в результаті пожежі: – основних засобів

– інших необоротних матеріальних активів – нематеріальних активів – виробничих запасів           32 000

14 200

3000

24 500

2          Відображено вартість послуг, що надані сторонніми організаціями для ліквідації наслідків пожежі, в т.ч. ПДВ    45 260

3          Відображено нарахування заробітної плати працівникам, що працю-ють на відновлювальних роботах            14 000

4          Відображено суму нарахувань на соціальні заходи по заробітній платі працівників, що зайняті на відновлювальних роботах   ?

5          Відображено грошову компенсацію завданих збитків від пожежі шля-хом отримання страхового відшкодування від страхової організації     30 000

 

6    Відображено фінансовий результат від надзвичайних подій

 

?