Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести для самоконтролю : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Тести для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

1.         До адміністративних витрат належать:

1)         витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування, визнані штрафи, пені, нестачі і втрати від псування цінностей;

2)         плата за розрахункове обслуговування в банку, плата за юридичні послуги, визна-ні штрафи та пені, суми безнадійної дебіторської заборгованості, витрати на ремонт тари;

3)         витрати на службові відрядження апарату управління, витрати на зв’язок, витрати на врегулювання спорів у судових органах, амортизація нематеріальних активів загаль-ногосподарського призначення.

2.         До витрат на збут належать:

1)         витрати пакувальних матеріалів для підготовки до збуту готової продукції, витрати на рекламу і дослідження ринку, винагорода за аудиторські послуги;

2)         витрати на транспортування готової продукції, витрати на відрядження працівників, що забезпечують збут продукції, витрати на рекламу і дослідження ринку, витрати на ремонт тари, витрати на передпродажну підготовку товарів;

3)         витрати на відрядження працівників, що забезпечують збут, собівартість реалізова-них виробничих запасів, витрати на дослідження і розробки, витрати на утримання об’єктів соціально-культурного призначення, витрати на врегулювання спорів у су-дових органах.

3.         Що означає бухгалтерський запис —

Дт 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів»

Кт 20 «Виробничі запаси»:

1)         відображається собівартість реалізованих виробничих запасів;

2)         відображається списання витрат, пов’язаних з реалізацією валюти;

3)         відображається безоплатна передача запасів?

4.         Що означає бухгалтерський запис —

Дт 92 «Адміністративні витрати»

Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами»:

1)         відображається нарахування податків, зборів і інших обов’язкових платежів;

2)         відображається відрахування на соціальні заходи з заробітної плати адміністративно-го персоналу;

3)         відображається списання сум витрат на розрахунково-касове обслуговування на ад-міністративні витрати?

5.         Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією «Відображається в обліку

нарахування амортизації торговельного обладнання»:

1)         Дт 92 «Адміністративні витрати» Кт 131 «Знос основних засобів»;

2)         Дт 93 «Витрати на збут» Кт 131 «Знос основних засобів»;

3)         Дт 93 «Витрати на збут» Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

6.         Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією «Відображається в обліку

сума експортного мита у процесі реалізації готової продукції»:

1)         Дт 94 «Інші витрати операційної діяльності» Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами»;

2)         Дт 93 «Витрати на збут»

Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами»;

3)         Дт 93 «Витрати на збут»

Кт 68 «Розрахунки за іншими операціями».

7.         Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією: «Відображається в об-

ліку нарахування фінансових санкцій за результатами перевірки податковими органами»:

1)         Дебет 91 Загальновиробничі витрати»

Кредит «64 Розрахунки за податками і платежами»;

2)         Дебет 93 «Витрати на збут»

Кредит 64 «Розрахунки за податками і платежами»;

3)         Дебет 92 «Адміністративні витрати»

Кредит «64 Розрахунки за податками і платежами».

8.         На субрахунку 945 «Втрати від операційної курсової різниці» узагальнюється інформа-

ція про:

1)         собівартість реалізованої іноземної валюти;

2)         втрати за активами та зобов’язаннями підприємства в межах операційної діяльності від зміни курсу гривні до іноземної валюти;

3)         втрати, що пов’язані зі знеціненням запасів.

9.         Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією «Відображається у обліку

нарахування податку на прибуток від звичайної діяльності»:

1)         Дт 981 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» Кт «64 Розрахунки за податками і платежами»;

2)         Дт 92 «Адміністративні витрати»

Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами»;

3)         Дт 91 «Загальногосподарські витрати»

Кт 64 «Розрахунки за податками і платежами».

10. Наведіть кореспонденцію рахунків за господарською операцією «Відображається в обліку списання реалізованих довгострокових фінансових інвестицій»:

1)         Дт 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів» Кт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

2)         Дт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» Кт 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

3)         Дт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» Кт 35 «Поточні фінансові інвестиції».