Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.3.5. Облік доходів від надзвичайних подій : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

14.3.5. Облік доходів від надзвичайних подій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Надзвичайні події — це такі події, які не повторюються періодично або не очіку-ються в кожному наступному періоді (стихійні лиха, експропріація власності підпри-ємства за кордоном тощо).

Для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій, призна-чено рахунок 75 «Надзвичайні доходи». За кредитом рахунка відображаються суми визнаних відшкодувань, зокрема від страхових компаній, втрат від надзвичайних подій, за дебетом — списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові резуль-тати».

Рахунок 75 «Надзвичайні доходи» має такі субрахунки:

751      «Відшкодування збитків від надзвичайних подій»;

752      «Інші надзвичайні доходи».

На субрахунку 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій» відобража-ється сума відшкодування втрат від надзвичайних подій.

На субрахунку 752 «Інші надзвичайні доходи» відображається дохід від інших подій чи операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від надзвичайних подій в табл. 14.6.

Розділ 14. Облік доходів і фінансових результатів

Таблиця 14.6

Кореспонденція рахунків з обліку доходів від надзвичайних подій

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет                            Кредит

1          Визнано дохід на суму відшкодування страховою компанією збитків, нанесе-них стихійним лихом, згідно з повідо-мленням      377 «Розрахунки з іншими дебіторами»     751 «Відшкодування збитків від надзви-чайних подій»

2          Визнано дохід у безготівковій формі у вигляді благодійних внесків підприєм-ству для ліквідації наслідків стихійного лиха        311 «Поточні рахун-ки в національній ва-люті»   751 «Відшкодування збитків від надзви-чайних подій»

3          Відносяться на фінансові результати суми доходів, що отримані внаслідок надзвичайних подій     75 «Надзвичайні до-ходи»        794 «Результат над-звичайних подій»