Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести для самоконтролю : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

Тести для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

1.         Тарифні сітки:

а)         це виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплати праці за одиницю робо-

чого часу;

б)         це шкала кваліфікаційних розрядів і кваліфікаційних коефіцієнтів;

в)         установлюються залежно від посад, що займають керівники, фахівці і службовці, їх-

ньої кваліфікації, умов праці тощо;

г)         містять докладні характеристики основних видів робіт із вказівкою вимог, пропонова-

них до кваліфікації виконавців.

2.         До основних умов застосування погодинної форми оплати праці належить:

а)         можливість точного кількісного обліку результатів праці;

б)         відсутність впливу на результати факторів, що не залежать від трудових зусиль пра-

цівника;

в)         на підприємстві немає можливості збільшення обсягів випуску;

г)         існує реальна можливість працівника своїми зусиллями збільшити результат роботи.

3.         При акордній системі оплати праці:

а)         заробіток визначається виходячи із загального обсягу здійснюваних робіт, єдиних

норм часу і відповідних погодинних ставок, а також умов терміновості завершення

робіт;

б)         крім оплати праці за звичайними розцінками, здійснюється преміювання працівників

за перевиконання завдання, поліпшення якості продукції, збільшення обсягу викона-

них робіт;

в)         залежно від обсягу виконаних робіт або кількості отриманої продукції понад установ-

лену норму можуть застосовуватися прогресивно зростаючі розцінки;

Розділ 13. Облік розрахунків з оплати праці

г) оплата праці здійснюється за звичайними розцінками за кількість виробленої продук-ції або виконаних робіт у межах установленого завдання.

4.         До складу додаткової заробітної плати входять:

а)         оплата праці за договором цивільно-правового характеру;

б)         вихідна допомога;

в)         виробничі премії;

г)         матеріальна допомога.

5.         Специфічними ознаками оформлення трудових взаємовідносин у вигляді договору ци-

вільно-правового характеру є:

а)         можливість установлювати випробувальний термін;

б)         трудові та соціальні гарантії для працівника;

в)         режим робочого часу визначає роботодавець у правилах внутрішнього трудового роз-

порядку;

г)         оплата виконаних робіт у вигляді винагороди.

6.         Трудові книжки ведуться на всіх осіб, які працюють на умовах трудового договору:

а)         понад 5 днів;

б)         понад 10 днів;

в)         понад місяць;

г)         понад рік.

7.         Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати за формою

П-12 застосовується:

а)         для обліку використання робочого часу всіх категорій працівників;

б)         в умовах автоматизованої системи управління підприємством;

в)         для обліку робочого часу при твердих місячних окладах або ставках;

г)         для відображення відпрацьованих понаднормово годин.

8.         Оплата праці в надурочний час:

а)         збільшується на 50%;

б)         здійснюється в подвійному розмірі;

в)         збільшується залежно від загального стажу працівника, але не менше ніж на 20%;

г)         збільшується на 20%.

9.         Розрахунок середньоденної заробітної плати для визначення суми відпускних здійснюєть-

ся виходячи:

а)         з останніх 6-ти місяців, які передують місяцю надання відпустки;

б)         з останніх 2-х місяців, які передують місяцю надання відпустки;

в)         з останніх 12-ти місяців, які передують місяцю надання відпустки;

г)         з окладу, встановленого в наказі про прийняття на роботу.

10.       Працівник має страховий стаж 5 років 10 місяців. При обчисленні суми допомоги з тим-

часової непрацездатності оплаті підлягає:

а)         60% розрахованої суми допомоги;

б)         80% розрахованої суми допомоги;

в)         100% розрахованої суми допомоги;

г)         120% розрахованої суми допомоги.

11.       Працівникові нараховано заробітну плату за відпрацьований час у сумі 600 грн та надано

матеріальну допомогу на оздоровлення — 300 грн (передбачена колдоговором систематична ви-

плата). Податок з доходів фізичних осіб становить (грн).

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

а)         112,91;

б)         52,52;

в)         90,16;

г)         78,00.

12.       Сума індексації доходів громадян включається до складу:

а)         основної заробітної плати;

б)         додаткової заробітної плати;

в)         інших заохочувальних та компенсаційних виплат;

г)         не включається до фонду оплати праці.

13.       Виплачувати заробітну плату у вигляді натуральної оплати можна лише в розмірі, що

не перевищує:

а)         20% нарахованої за місяць заробітної плати;

б)         суми, яка є максимальною межею для справляння страхових внесків;

в)         50% нарахованої за місяць заробітної плати;

г)         суми прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи на 1 січня звіт-

ного податкового року, помножену на 1,4 і округлену до ближчих 10 гривень.

14.       Для визначення компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з

порушенням термінів її виплати в розрахунок приймають доходи працівника, які:

а)         мають разовий характер виплати;

б)         будь-які доходи, отримані за відповідний період;

в)         не мають разового характеру виплати;

г)         виплачуються лише в грошовій формі.