Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.5. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

12.5. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Якщо строк погашення довгострокового зобов’язання — 12 місяців з дати Балан-су, то його переводять зі складу довгострокових та відображають в обліку як корот-кострокове зобов’язання на рахунку 61 «Поточна заборгованість за довгострокови-ми зобов’язаннями». Підставою для цього є довідки бухгалтерії, які складаються на основі договорів, актів приймання-передачі векселів та інших документів, у яких за-значено термін погашення довгострокової кредиторської заборгованості.

Рахунок 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» має такі субрахунки:

611      «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті» — призначений для обліку частини зобов’язань, заборгованість за якими ви-ражена в національній валюті;

612      «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті» — призначений для обліку частини довгострокових зобов’язань, заборгова-ність за якими виражена в іноземній валюті.

За кредитом рахунка 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобо-в’язаннями» відображається та частина довгострокових зобов’язань, яка повинна бути погашена впродовж 12 місяців з дати Балансу, за дебетом — погашення поточної заборгованості, її списання.

Бухгалтерські записи з обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями наведені в табл. 12.5.

Аналітичний облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями ведеться за кредиторами та видами заборгованості.

Таблиця 12.5

Кореспонденція рахунків за операціями з обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

 

№ з/п  Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет                                   Кредит

1          Частину довгострокового креди-ту переведено до складу поточ-них зобов’язань     501 «Довгострокові кре-дити банків в національ-ній валюті»  611 «Поточна заборгова-ність за довгостроковими зобов’язаннями в націо-нальній валюті»

Розділ 12. Облік короткострокових зобов’язань

Продовження табл. 12.5

2          Нараховано відсотки за викорис-тання довгострокового кредиту        951 «Відсотки за кредит»     684 «Розрахунки за нара-хованими відсотками»

3          Погашено   поточну   заборгова-ність перед банком за довгостро-ковим кредитом   611 «Поточна заборгова-ність за довгостроковими зобов’язаннями в націо-нальній валюті»           311 «Поточні рахунки в національній валюті»

4          Погашено заборгованість за на-рахованими відсотками 684 «Розрахунки за нара-хованими відсотками»            311 «Поточні рахунки в національній валюті»