Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.4. Облік поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

12.4. Облік поточних зобов’язань за розрахунками з учасниками


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Відносини підприємства з учасниками можна розглядати з двох позицій. З од-ного боку, учасники повинні повністю розрахуватися з підприємством за внесками до статутного капіталу. З іншого — підприємство зобов’язане сплачувати учасникам дивіденди.

Для обліку заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу призна-чено окремий рахунок 46 «Неоплачений капітал». Для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом прибутку (дивіденди, повернення часток) призначений рахунок 67 «Розрахунки з учасниками».

За кредитом рахунка 67 відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства, за дебетом — її зменшення (погашен-ня), в тому числі реінвестування доходів тощо.

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» має такі субрахунки:

671      — «Розрахунки за нарахованими дивідендами» — призначений для обліку дивідендів, які нараховані власникам простих та привілейованих акцій (часток у ста-тутному капіталі) за рахунок прибутку, або інших, передбачених установчими доку-ментами, джерел;

672      — «Розрахунки за іншими виплатами» — призначений для обліку інших ви-плат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема зе-мельними і майновими паями, а також виплат у зв’язку з одержанням належної час-тини активів підприємства.

Кореспонденція рахунків за операціями з обліку зобов’язань за розрахунками з учасниками наведена в табл. 12.4.

Таблиця 12.4

Кореспонденція рахунків за операціями з обліку зобов’язань

за розрахунками з учасниками

 

№ з/п

1          Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет  Кредит

 

            Нараховано дивіденди         443 «Прибуток викорис-таний у звітному періоді»          671 «Розрахунки за нара-хованими дивідендами»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика

Продовження табл. 12.4

2          Виплачено дивіденди готівкою      671 «Розрахунки за нара-хованими дивідендами»           301 «Каса в національній валюті»

3          Виплачено дивіденди з поточ-ного рахунку         671 «Розрахунки за нара-хованими дивідендами»            311 «Поточні рахунки в національній валюті»

Аналітичний облік розрахунків з учасниками та засновниками ведеться за кож-ним засновником та учасником, за видами виплат, за джерелами виплати дивіден-дів — прибуток звітного року, прибуток минулих років, резервний капітал.