Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.3. Облік зобов’язань, забезпечених короткостроковими векселями виданими : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

12.3. Облік зобов’язань, забезпечених короткостроковими векселями виданими


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Відповідно до норм вексельного права кредиторська заборгованість перед поста-чальниками погашається видачею векселів. У таких випадках кредиторська заборго-ваність змінюється іншим зобов’язанням, а саме — вексельним.

Короткостроковий вексель виданий — це вексель, який забезпечує заборгова-ність перед постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами, терміном мен-ше 12 місяців.

Облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, роботи, послуги та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі ведеться на рахунку 62 «Коротко-строкові векселі видані».

За кредитом рахунка 62 «Короткострокові векселі видані» відображається вида-ча векселів для забезпечення поставок товарів, виконання робіт, надання послуг по-стачальників та інших кредиторів та для забезпечення інших операцій, а за дебетом — погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Бухгалтерські записи в обліку розрахунків короткостроковими векселями вида-ними наведені в табл. 12.3.

Таблиця 12.3

Кореспонденція рахунків по операціях з обліку розрахунків

короткостроковими векселями виданими

 

№ з/п

1

2

2.1 2.2

3

4 5       Зміст господарської операції           Кореспондуючі рахунки

 

           

            Дебет                             Кредит

 

            Видано вексель в забезпечення заборго-ваності перед постачальниками та іншим кредитором      63 «Розрахунки з по-стачальниками і під-рядниками»         62 «Короткострокові векселі видані»

 

           

            685 «Розрахунки з ін-шими кредиторами»            62 «Короткострокові векселі видані

 

            Відображено курсову операційну різни-цю за короткостроковими векселями, ви-даними в іноземній валюті: При збільшенні курсу При зменшенні курсу         945 «Витрати від опе-раційної курсової різ-ниці»

622 «Короткостроко-ві   векселі   видані   в іноземній валюті»   622 «Короткострокові векселі видані в іно-земній валюті» 714 «Дохід від опера-ційної   курсової  різ-ниці»

 

            Зараховано заборгованість покупців в рахунок зустрічної вимоги за векселями         62 «Короткострокові векселі видані»  36 «Розрахунки з по-купцями та замовни-ками»

 

            Списано заборгованість за короткостро-ковими векселями, виданими після за-кінчення терміну позовної давності     62 «Короткострокові векселі видані»         717 «Дохід від спи-сання кредиторської заборгованості»

 

            Відображено заборгованість за відсотка-ми за використання векселедавцем осно-вної суми протягом терміну дії векселя    95 «Фінансові витра-ти»      684 «Розрахунки за нарахованими відсот-ками»

Розділ 12. Облік короткострокових зобов’язань

Продовження табл. 12.3

 

6          Оплачено   постачальникам   та   іншим кредиторам заборгованість за основною сумою, а також суму відсотків за раніше виданим векселем       62 «Короткострокові векселі видані» 684  «Розрахунки   за нарахованими відсот-ками»            31 «Рахунки в бан-ках»

Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їхнього погашення.