Тести для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

Загрузка...

1.         Резерв сумнівних боргів щодо дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги

нараховується:

а)         на кінець поточного місяця;

б)         на початок місяця;

в)         у міру необхідності при виявленні безнадійних боргів;

г)         на початку фінансового року.

2.         Різниця між номінальною та реальною вартістю отриманого довгострокового векселя у

бухгалтерському обліку відображається таким записом:

а)         Дт 182 «Довгострокові векселі одержані»

Кт 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

б)         Дт 182 «Довгострокові векселі одержані»

Кт 69 «Доходи майбутніх періодів»;

в)         Дт 69 «Доходи майбутніх періодів»

Кт 182 «Довгострокові векселі одержані»;

3.         Теперішня вартість — це:

а)         грошова вартість майбутніх періодів на теперішній час;

б)         договірна вартість довгострокової заборгованості;

в)         дисконтована вартість майбутніх платежів.

4.         За строками платежу дебіторська заборгованість класифікується на:

а)         товарну і нетоварну;

б)         відстрочену і прострочену;

в)         заборгованість, за якою термін оплати не настав, заборгованість, не оплачена у строк,

заборгованість, за якою минув термін позовної давності.

5.         Аналітичний облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків ведеться за:

а) кожним кредитором;

 

Розділ 9. Облік дебіторської заборгованості

б)         кожним дебітором;

в)         кожним дебітором і кредитором;

г)         правильної відповіді немає.

6.         Облік бланків векселів здійснюється на рахунку:

а)         34 «Короткострокові векселі одержані»;

б)         51 «Довгострокові векселі одержані»;

в)         08 «Бланки суворої звітності».

7.         Для обліку дебіторської заборгованості фізичних і юридичних осіб, яка не виникає в ході

нормального операційного циклу й буде погашена після 12 місяців від дати балансу, призначено

рахунок:

а)         14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

б)         37 «Розрахунки з різними дебіторами»;

в)         18 «Довгострокова дебіторська заборгованість».

8.         У випадку визнання дебіторської заборгованості безнадійною та її списання з балансу

чиста реалізаційна вартість заборгованості (загальної суми за Балансом):

а)         збільшується;

б)         зменшується;

в)         не змінюється;

г)         вірної відповіді немає;

ґ) правильна відповідь а і б.