Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7eadf9263be62cdf202f44c0f62952f0, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.9. Облік операцій відвантаження продукції : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

6.9. Облік операцій відвантаження продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Відвантаження (відпуск) продукції в порядку реалізації проводиться відповідно до укладених договорів.

Договір — це одна з найбільш давніх правових конструкцій. Застосування дого-ворів на протязі тисячоліть пояснюється тим, що йдеться про досить гнучку правову форму, в яку можуть втілюватися різні за характером суспільні відносини.

Договір — це одна з важливих форм регулювання товарно-грошових відносин. Уся комерційна діяльність, по суті, пов’язана з укладенням договорів, виконанням та припиненням зобов’язань за договорами.

Договір купівлі-продажу — це угода, за якою одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

У договорах на поставку готової продукції вказують: найменування; кількість; асортимент; якість; ціну; порядок розрахунків; платіжні і поштові реквізити поста-чальника і покупця; інші умови.

Договір поставки містить такі обов’язкові реквізити, як: найменування догово-ру, дата його складання, місце його складання, позначення сторін договору, предмет договору, ціна за одиницю, кількість, загальна сума до сплати, порядок здійснення платежу та форма оплати, терміни виконання зобов’язань і можливість односторон-ньої відмови від договору, умови пакування, транспортування, страхування, принци-пи переходу права власності, непереборні обставини (форс-мажор), поручительство, відповідальність сторін, порядок врегулювання спорів тощо.

На продукцію, що відпускається, відділ маркетингу виписує наказ або інший до-кумент, що прийнятий на підприємстві, в якому вказано вид готової продукції, номен-клатурний номер, сорт, кількість, найменування і адреса одержувача. Цей документ обов’язково підписується керівником підприємства. Далі на основі даних складу го-тової продукції та наказу бухгалтерія підприємства виписує товарно-супровідні до-кументи на відпуск готової продукції.

Реалізація готової продукції проводиться на підставі довіреності покупця. Дові-реність, незалежно від терміну її дії, залишається у постачальника.

Кореспонденцію рахунків з обліку реалізації готової продукції наведено в табл. 6.3.

Розділ 6. Облік виробництва та реалізації готової продукції

Таблиця 6.3

Кореспонденція рахунків з обліку реалізації готової продукції

 

№ з/п

1

2 3 4

5          Зміст   Дебет  Кредит

 

            Відображення доходу від реаліза-ції готової продукції     361 «Розрахунки з віт-чизняними покупцями»            701 «Дохід від реалізації готової продукції»

 

            Відображення податку на додану вартість  на  підставі  податкової накладної            701 «Дохід від реалізації готової продукції» 641 «Розрахунки за по-датками»

 

            Відображення собівар тості реалі-зації готової продукції 901 «Собівартість реалі-зованої готової продук-ції»      26 «Готова продукція»

 

            Відображення результату реаліза-ції готової продукції    701 «Дохід від реалізації готової продукції» 791 «Результат операцій-ної діяльності»           791 «Результат операцій-ної діяльності» 901 «Собівартість реалі-зованої готової продук-ції»

 

            Фінансовий результат (валовий прибуток)          791 «Результат операцій-ної діяльності»    44 «Прибуток нерозподі-лений»

У         разі реалізації продукції на умовах попередньої оплати в бухгалтерському обліку буде

зроблено такі записи:

1 2

3

4

5

6

7

8          На   суму   авансового   платежу, здійсненого    покупцем    готової продукції            311 «Поточні рахунки в національній валюті»     681 «Розрахунки за аван-сами одержаними»

 

            Одночасно на суму податку на до-дану вартість (за наявності подат-кової накладної)          643 «Податкові зобов’я-зання»  641 «Розрахунки за по-датками»

 

            Відображення доходу від реаліза-ції готової продукції     361  «Розрахунки  з  ві-тчизняними покупцями»            701 «Дохід від реалізації готової продукції»

 

            Відображення податку на додану вартість  на  підставі  податкової накладної            701 «Дохід від реалізації готової продукції» 643 «Податкові зобов’я-зання»

 

            Відображення собівар тості реалі-зації готової продукції 901 «Собівартість реалі-зованої готової продук-ції»      26 «Готова продукція»

 

            Закриття рахунків     681 «Розрахунки за аван-сами одержаними»       361 «Розрахунки з віт-чизняними покупцями»

 

            Відображення результату реаліза-ції готової продукції    701 «Дохід від реалізації готової продукції» 791 «Результат операцій-ної діяльності»           791 «Результат операцій-ної діяльності» 901 «Собівартість реалі-зованої готової продук-ції»

 

            Фінансовий результат (валовий прибуток)          791 «Результат операцій-ної діяльності»    44 «Прибуток нерозподі-лений»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практикаWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_7eadf9263be62cdf202f44c0f62952f0, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0