Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Система рахунків обліку готової продукції : Бухгалтерський фінансовий облік : Бібліотека для студентів

6.4. Система рахунків обліку готової продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 

магниевый скраб beletage

Для обліку наявності та руху готової продукції планом рахунків передбачено ра-хунок 26 «Готова продукція».

За дебетом рахунка 26 «Готова продукція» відображається надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю або за нор-мативною вартістю. За кредитом рахунка 26 «Готова продукція» відображається спи-сання собівартості реалізованої готової продукції.

Собівартість реалізованої готової продукції визначається за методами оцінюван-ня вибуття запасів.

Розділ 6. Облік виробництва та реалізації готової продукції

Аналітичний облік готової продукції ведеться за видами готової продукції (табл. 6.1).

Таблиця 6.1

Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції

 

№ з/п  Зміст операції            Дебет  Кредит

1          Оприбуткована на склад готова про-дукція за фактичною виробничою со-бівартістю         26 «Готова продукція»     23 «Виробництво»

2          Переведено напівфабрикати власно-го виробництва, призначені для про-дажу, у готову продукцію            26 «Готова продукція»         25 «Напівфабрикати»

3          Проведено    дооцінювання    готової продукції   26 «Готова продукція»         716 «Відшкодування ра ніше списаних акти-вів»

4          Відображено    повернення    готової продукції     покупцями     («червоне сторно») 901 «Собівартість реа-лізованої готової про-дукції»    26 «Готова продукція»

5          Відпущено готову продукцію на від-повідальне зберігання на інший склад (різні матеріально-відповідальні осо-би)           26 «Готова продукція»         26 «Готова продукція»

6          Оприбутковано   надлишок   готової продукції, виявлений при інвентари-зації         26 «Готова продукція»     71 «Інший операцій-ний дохід»

7          Отримано з переробки готову про-дукцію           26 «Готова продукція»         23 «Виробництво»

8          Передано готову продукцію на пере-роблення в допоміжні виробництва      20 «Виробничі запаси»            26 «Готова продукція»

9          Списано вартість нестачі й псування готової продукції  946 «Втрати від знеці-нення запасів»        26 «Готова продукція»

10        Списано вартість втрати готової про-дукції у зв’язку з надзвичайними по-діями      99 «Надзвичайні вит-рати»       26 «Готова продукція»

11        Списано виробничу собівартість реа-лізованої готової продукції          90 «Собівартість реа-лізованої готової про-дукції»    26 «Готова продукція»

12        Списано виробничу собівартість го-тової продукції, витраченої на адмі-ністративні потреби         92 «Адміністративні витрати»  26 «Готова продукція»

13        Списано виробничу собівартість го-тової продукції, витраченої на потре-би збуту   93 «Витрати на збут»   26 «Готова продукція»

14        Списано виробничу собівартість го-тової продукції при її втраті у зв’язку зі стихійними лихами, їхнім запобі-ганням і ліквідацією наслідків         99 «Надзвичайні вит-рати» 26 «Готова продукція»

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика